18 / 08 / 2022

Görgülü Mühendislik Taahhüt İnşaat İç Dış Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!


Görgülü Mühendislik Taahhüt İnşaat İç Dış Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi bugün Büyükçekmece'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Serdar Aksoy tarafından kuruldu.Görgülü Mühendislik Taahhüt İnşaat İç Dış Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi bugün Büyükçekmece'de 1 milyon TL sermaye bedeli ile Serdar Aksoy tarafından kuruldu.

Görgülü Mühendislik Taahhüt İnşaat İç Dış Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi konusu:
1-Şirket her nevi inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane, imalathane, fabrika, inşaatlarını yapmak, satmak, hafriyat ve nakliye işlerini yapmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, katmak, kiralamak, kiraya vermek ve bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, yaptırmak. 2-Şirket her nevi yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işlerini yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri, okul, toplu konut, prefabrike ve hastane, havuz inşaatı inşa etmek, ettirmek, kiralamak ve kiraya vermek. 3- Şirket her nevi Türkiye sınırları içerisinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihale ye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü, inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Şirket Türkiye Cumhuriyeti devleti Bakanlıklarının ve Bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri. İktisadi devlet teşekkülleri. Kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihalelere çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Şirket her nevi prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Şirket her nevi havuz inşaatı ve arıtma sistem işletmelerini yapmak. 7- Şirket her nevi dekorasyon işleri, her türlü bina ve işyerlerinin boya, parke ve cam cila, duvar kâğıdı, halı, asma tavan-kartonpiyer, fayans kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı imalat ve tadilat işlerini yapmak. 8- Şirket her nevi resmi, yarı resmi ve özel idarelerin tamir, tadilat ve dekorasyon işlerinin taahhütlerini yapabilir gerektiğinde bunları başkalarına yaptırabilir. 9- Şirket her nevi durum, kadastro, yer altı maden ocaktan, deniz dibi tünel ve baraj yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı, parselasyonu, planlama işlerini yapmak. 10- Şirket konusu ile ilgili olmak üzere her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizin işlerinin yapımı ve yaptırılması işlerini yapabilir. 11- Şirket her nevi kaba inşaat işlerini yapmak, yaptırmak, devir almak ve devir etme işlerini yapabilir. 12- Şirket her nevi kalıp ve demir işlerinin yapılması ve yaptırılmasının organize edilme işlerini yapabilir. 13- Şirket her nevi inşaat malzemelerinin ve araçlarının alımı, satımını ithalat ve ihracatını yapabilir. 14- Şirket her nevi gayrimenkuller, arazi ve arsalar satın almak, satın aldığı gayrimenkuller, arazi ve arsaları ifraz ettirmek, tevhitlerini yaptırmak, alt yapılarını yapmak, imar durumlarını çıkarmak, sahibi olduğu arazilerin parselasyonunu yaptırmak, bunları parseller halinde veya toplu olarak satmak, kiraya vermek, her türlü inşaat faaliyetlerini bizzat yapması yanında icabında başkalarıyla ortaklıklar kurmak şeklinde veya başkalarına müteahhit veya taşeron sıfatıyla işler vermek, bu amaçla resmi ve özel ihalelere katılmak. 15- Şirket yurt içinde ve dışında açılmış bulunan gerçek kişilere, tüzel kişilere, resmi kurum ve kuruluşlara, belediye ve özel idarelere, yapı kooperatiflerine ve benzeri kuruluşlara ait yol, altyapı gölet, baraj sına tesis, konut, İşhanı alışveriş merkezi, hastane, sağlık merkezi, sosyal tesis, otel, model, apart otel, tatil köyü, tatil sitesi, turistik tesis, liman inşaatı ile ilgili ihalelere iştirak edebilir, ayrı gruplar şeklinde girebilir, ihaleleri başkasına devredebilir ve fason olarak yapabilir, yaptırabilir, taahhütlerde bulunmak, mevcut karne veya belgelerin kullanım hakkını satın almak ve kiralamak işlerini yapabilir. 16- Şirket mevzuat hükümleri dahilin de belediye ve yerel yönetim idarelerine, tüzel kişilere, bakanlık kuruluşları ve diğer devlet kurumlarına veya üçüncü kişilere ait arsa ve araziler üzerinde kentsel dönüşüm projelerine göre gerekli sözleşmeleri yapmak kaydıyla, kat karşılığı veya yap, işlet devret sistemi ile konut, işyeri, sanayi sitesi, fabrika, İşhanı alışveriş merkezi, hastane, sağlık merkezi sosyal tesis, otel motel, apart otel, tatil köyü, tatil sitesi gibi inşaatlar yapabilir, taahhütlerde bulunabilir, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında her türlü finansal desteklerden faydalanabilir. 17- Şirket her nevi inşaat malzemeleri, demir, bakır kum, çakıl, mıcır çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo, mozaik mamulleri, tuğla, taş mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak, 18-Şirket her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. Şirket bu amaç ve konularını ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.