GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı için denetim şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı için denetim şirketini seçiyor! GSD Denizcilik Gayrimenkul 2020 yılı için denetim şirketini seçiyor!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, Genel Kurul'un onayına sunulacak...GSD Denizcilik Gayrimenkuk İnşaat Sanayi ve Ticaret, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 mali yılı bağımsız denetim şirketinin genel kurul onayına sunulması hakkında açıklama yaptı.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2020 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında,

Sermaye Piyasası İlke ve Kurallarına göre 2020 yılı hesap dönemi denetiminin yapılması hususunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine ve bu hususun ilk yapılacak olan Genel Kurul'un onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.