26 / 06 / 2022

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 ilk yarı faaliyet raporu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 2021 ilk yarı faaliyet raporu yayınlandı!

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu hakkında açıklama yaptı. GSD Denizcilik Gayrimenkul 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınladı. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021 dönemine ait konsolide finansal raporuna göre; şirketin toplam varlıkları 437 bin 896 TL oldu. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün özkaynak rakamı ise 236 bin 52 TL olarak açıklandı. 

GSD Denizcilik Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
  
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
  
SORUMLULUK BEYANI

a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararla onaylanmıştır.
  
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.

Saygılarımızla,

Dosya için tıklayın 

Dosya için tıklayın