Güloğlu Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güloğlu Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Güloğlu Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Gül tarafından kuruldu.


Güloğlu Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Zeytinburnu'nda 100 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Gül tarafından kuruldu.

Güloğlu Gayrimenkul Ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Her türlü hanları,iş merkezleri plazalar,villalar,ve tatil köyleri ,devre mülkler,apart otel,motel,kamping ve turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri,arsalar,araziler ve her türlü taşınmazın alımını,satımını,pazarlanmasını ve ticaretini yapmak. 2- Şirketin amaç ve konusuna uygun olarak hizmetlerini üstlenmiş olduğu binaların,sitelerin,dairelerin ve buna benzer gayrimenkullerin uygun şekilde kullanılmasının sağlanması,gayrimenkullerin bakım ve onarımı için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi,gerekli hizmetlerin oluşturulması,gayrimenkul içerisindeki ortak alanların onarımı,bakımı,faaliyeti ve kullanımına ilişkin işlemler,teknik spesifikasyonlar çerçevesinde dahili düzenleme,dekorasyon onarım ve değişikliklere uyması gereken zorunlu ilkeleri belirten dahili düzenlemelerin hazırlanması gayrimenkullere ait birimlerin kiralanması,her türlü yönetim hizmetlerinin sağlanması ve gayrimenkul sahipleri tarafından kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi işlerini yapmak. 3- Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapılar,her türlü mekanik,elektrik,tesisat ve inşaat işlerini bunlarla ilgili bütün ekipman ve malzeme alımını,satımını ve anahtar teslimi taahhüt etmek.Her türlü banka,Banka genel müdürlüğü,toplu konut ve siteler,okul hastane,hava meydanları,limanlar,sulama kanalları,köprü,yol işlerini,sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek yapmak ve yaptırmak veya emaneten yapımcı olarak ve işleri üstlenmek. 4- Şirket amacını gerçekleştirmek için; Sınai ve ticaret teşebbüslere katılır resmi,özel ve karma kuruluşlarla ortaklıklar kurar veya mevcutlara ortak olur.Yerli ve yabancı sermaye ile her türlü iş birliği yapmak. 5- Şirket amacını gerçekleştirmek için; Devletin bütün daire ve müesseselerinde,belediyelerde,kamu iktisadi teşebbüslerinde ve özel teşebbüslerde her nevi arttırma,eksiltme ve diğer ihalelere iştirak eder,teklif verir ve tüm işleri ifa etmek. 6- Yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler,toplu konutlar,mesken inşa etmek. 7- Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak,bu ihaleleri almak,ihale konularını yapmak,yaptırmak devretmek,her türlü resmi ve özel inşaat taahhüt,tesisat işleri yapmak ve yaptırmak. 8- Kendisinin yapmış olduğu inşaatların kalorifer ve doğalgaz tesisatı işlerini yapmak. 9- Konusu ile ilgili projelerin çizimi ve müşavirlik hizmetlerinde bulunmak. 10- Her türlü inşaat malzemeleri,inşaatlarda kullanılan her türlü demir,çimento,kum,çakıl,tuğla Briket,hazır beton,prefabrik yapı elemanları,ahşap yapı malzemelerinin alımı,satımı,ithalatı ihracat ve ticaretini yapmak. 11- Her türlü yapı projeleri çizmek ve çizdirmek,etüdler hazırlamak,ilgili kamu kuruluşlarından Tescillerini yaptırmak,ruhsatlarını ve iskanlarını almak ve aldırtmak. 12- İmar,imar ıslah,imar aplikasyon planları hazırlamak arazi üzerine ifraz ve tevhid işlemlerini Hazırlamak,yapmak veya üçüncü şahıslara yaptırmak. 13- Konuları ile ilgili her türlü hafriyat işleri yapmak,her türlü inşaatların molozlarını Malzemelerini taşımak ,başkalarına taşıttırmak işlerini yapmak. 14- Kat karşılığı arsa almak,parsellemek sureti ile satmak,takas etmek ve kat karşılığı inşaat Yapmak ve yaptırmak. 15- Beton,çelik,kargir ve prefabrik inşaat projelendirme işleri,fabrikalar,komple turistik tesisler, Oteller,park ve bahçelerin mimari projelerinin çizimini yaptırmak,bunlar için gerekli olan Madde ve malzemelerin alımını,satımını,ithalat ve ihracatını yapmak. 16- Konusu ile ilgili tamir,tadilat ve röleve dekorasyan,restorasyon işlerini yapmak ve bunlara Ait iç mimari projelerini hazırlamak,hazırlatmak. 17- Konusu ile ilgili her nevi resmi ve özel ihalelere katılmak,bu ihaleleleri almak,ihale Konularını yapmak,yaptırmak,devretmek. 18- Genel olarak yurt içinde ve yurt dışındaki ülkelerde ilgili ticari,sınai,maliyet Kontrolleri,dağıtım ve tasarım konularında hizmetler verebilir. 19-Yukarıdaki maddede bahsi geçen hizmetlerle ilgili konferans tertipleyebilir,ticari işlemlerde bulunabilir. 20- Şirket Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak genel yurt içinde ve yurt dışında Temsilcilikler açmak,mümessillikler kabul etmek,vekalet,hizmet,acentelik ve şirket Konusunun gerektirdiği diğer sözleşmeleri akdetmek,şirket amaç konusunun gereği olarak Kısa,orta ve uzun vadeli vekili oldukları şirketlerle ilgili sözleşmeleri imzalamak,akrediti Almak,aval ve kefalet kredileri ile diğer kredileri almak. 21- Genel olarak gerek yurt içindeki,gerekse yabancı firmalarla ileriye yönelik Gayrimenkul danışmanlığı verebilir ve raporlar hazırlayabilir. 22- Özel ve kamu kesiminde gerçek ve tüzel kişilere,bunlara ait işletmelere gayrimenkul,yönetim,ekonomik ve ticari konularda danışmanlık hizmeti verebelir. planlama etüdleri,program etüdleri ön fizibilite etüdleri kesin fizibilite Etüdleri raporlar,teknoloji seçimi,proje ve uygulamaların ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Yeşiltepe Mah.57.Sk. Azizoğlu Apt.Blok No:15a Zeytinburnu