6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 2017

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 2017

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı..

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ!

2872 Sayılı Çevre Kanunun Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ bugünkü 31705 Sayılı Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandı.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi amacıyla satın aldığı konutlarda hanedeki ebeveyn başına 300 bin, çocuk başına ise 150 bin TL'lik kısmın tapu harcından muaf tutulması amaçlanıyor...

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda başvuru süresi uzatıldı!

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar 31581 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile icra işlemlerinde değişiklik yapılması planlanıyor. 

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile şikayet hakkı olan kişilerin 'alacaklı, borçlu ve şikayet konusu işlemlerde hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler' şeklinde düzenlenmesi planlanıyor.

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor.

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunda değişiklik!

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu...

3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi!

TBMM'ye sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile şantiye şeflerinin aynı anda sadece bir yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilmesi planlanıyor.

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları mecliste!

6360 sayılı Kanun'un uygulamasının sonuçları meclis gündemine taşındı. İYİ Parti'li Çakırlar, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun!

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TBMM'ye sunuldu. Teklif ile yönetim planında, hayvan haklarını ihlal edici bir hükmün kararlaştırılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar!

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) Bentlerindeki Oranların Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi kapsamında bazı mahallelerin zorunlu deprem sigortasından muaf tutulması amaçlanıyor.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 2017 Haberi

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği 2017

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik kapsamında yer alan bazı hükümler yürürlükten kaldırıldı.


Yapılan düzenlemelere göre, riskli alan belirlemesinde hazırlanacak dosyaya "Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri"n konulması gerekmeyecek.


Riskli yapıların tespitinde görev alacak kurum ve kuruluşlar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi olmadan Bakanlığa müracaat edebilecek.


YÖNETMELİK

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE...