02 / 07 / 2022

66 seri nolu emlak vergisi kanunu genel tebliği

66 seri nolu emlak vergisi kanunu genel tebliği

66 seri nolu Emlak vergisi kanunu genel tebliği, 26 Ağustos 2015 tarihinde 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirleniyor...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:66!

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:66 bugünkü 31696 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Betonarme bina metrekare maliyeti 2021!

2021 yılı inşaat maliyet bedelleri, 77 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Peki, betonarme bina metrekare maliyeti 2021 ne kadar oldu?

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:309!

309 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:308!

308 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik!

27 seri nolu, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Betonarme bina metrekare maliyeti 2020!

2020 yılı inşaat maliyet bedelleri, 75 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Peki, betonarme bina metrekare maliyeti 2020 ne kadar oldu?

Tapu harçları 2019!

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 82 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında yayımlandı. İşte tapu harçları 2019..

Betonarme bina metrekare maliyeti 2019!

2019 yılı inşaat maliyet bedelleri, 73 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Peki, betonarme bina metrekare maliyeti 2019 ne kadar oldu?

KDV Genel Uygulama Tebliği'nde değişiklik 2018!

19 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı...

2.sınıf inşaat maliyetleri 2018!

2018 yılında uygulanan ortalama inşaat maliyetleri, 71 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı. İşte 2.sınıf inşaat maliyetleri 2018...

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun tebliği seri no:2!

Bugün Resmi Gazete'de 2 seri nolu bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun tebliği yayımlandı ve yürürlüğe girdi...

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun tebliği seri no:1!

Bugün Resmi Gazete'de 1 seri nolu bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun tebliği yayımlandı. İşte tebliğin tam metni...

Tapu harcı ne kadar 2017?

Yeni yılda yapılacak tapu satış işlemlerinden tahsil edilecek tapu masrafları 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile belli oldu. Peki, tapu harcı ne kadar 2017?

66 seri nolu emlak vergisi kanunu genel tebliği Haberi

66 seri nolu emlak vergisi kanunu genel tebliği

Emlak vergisi kanunu genel tebliği seri no: 66!

66 seri nolu Emlak vergisi kanunu genel tebliği, 26 Ağustos 2015 tarihinde 29457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında 2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirleniyor.


TEBLİĞ


Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 66)


29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak...