Ata GYO Kayseri

Ata GYO Kayseri

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kocaeli/Gebze, Kayseri/Talas ve Nevşehir ilindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporlarını yayınladı...

Ata GYO'nun Talas'taki arsasında iş yeri inşa edilecek!

Ata GYO tarafından Kayseri Talas Mevlana Mahallesi'nde 78 pafta, 833 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı 30 Temmuz 2019 tarihinde yapılan cins tashihi ile arsa niteliğinden iş yeri niteliğine dönüştürüldü...

Ata GYO Kayseri'deki gayrimenkulünü TAB Gıda'ya kiraya verdi!

Ata GYO tarafından Kayseri Talas'taki gayrimenkulün 5A nolu bağımsız bölüm için TAB Gıda ile kiralama sözleşmesinin karşılıkı olarak feshedilip, yerine 5A ve 5B nolu bağımsız bölümleri kapsayan yeni bir kira sözleşmesi akdedilmesine karar verildi...

Ata GYO Talas'daki gayrimenkulün yapı kullanım izin belgesini aldı!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın portföyünde yer alan Kayseri İli, Talas ilçesi, Mevlana Mahallesi'nde, 78 pafta, 833 Ada 1 numaralı parselde kayıtlı gayrimenkulün yapı kullanma izin belgesi alındı..

Ata GYO Kayseri'deki gayrimenkulünü 16 bin TL'ye kiraya verdi!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) gayrimenkulun kiraya verilmesi hakkında açıklama yaptı.

Ata GYO Kayseri'deki arsanın yapı tadilat ruhsatını aldı!

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kayseri İli, Talas İlçesi, Talas Mahallesi, Harami Mevkii'nde yer alan taşınmaza  ilişkin yapı tadilat ruhsatını aldı...

Ata GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Ata GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Ata GYO 100 milyon TL borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu!

Ata GYO 100 milyon TL'ye kadar borçlanma araçlarının ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.

Ata GYO 100 milyon TL borçlanma aracı ihraç edecek!

Ata GYO'nun 100 milyon TL'sine kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilmesine karar verildi.

Ata GYO'nun 3. kupon ödemesi ve anapara itfası tamam!

Ata GYO'nun ihracını gerçekleştirdiği 50 milyon TL nominal değerli, 3 ayda bir kupon ödemeli TRFATAYE2028 ISIN kodlu finansman bonosunun 3. kupon ödemesi ve anapara itfası tamam...

Ata GYO'nun 50 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı tamam!

Ata GYO'nun nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 100 milyon TL ihraç tavanı içerisinde, 50 milyon TL nominal değerli, 2. tertip 91 gün vadeli finansman bonosunun ihracı tamam...

Ata GYO'nun yatırım yapılabilir notu uzun vadeli BBB+, kısa vadeli A-3!   

Ata GYO'nun "Yatırım Yapılabilir" kategoride  derecelendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notu (TR) BBB+, Kısa Vadeli  Ulusal Notu (TR)  A-3, her iki not görünümünü ise "Negatif" olarak belirlendi.

Ata GYO 6 aylık finansal raporu!

Ata GYO 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınladı...

Ata GYO sermaye artışı için SPK'dan onay bekliyor!

Ata GYO'nun 100 milyon TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 54 milyon 437 bin 596,32 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45 milyon 562 bin 403,68 TL nakit karşılığı, olmak üzere 54.437.596,32 TL'den 100 milyon TL'ye çıkarılması Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay bekliyor.

Ata GYO'nun esas sözleşmesinin 8. maddesi tadil edilecek!

Ata GYO'nun kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacı ile esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu onaylandı.

Ata GYO 2020 yılı için DRT Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Ata GYO'nun 15 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.; 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil, Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildi.

Ata GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Ata GYO'nun 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 2 Temmuz 2020 tarihinde tescil edillendi. 

Ata GYO'nun bağımsız denetim şirketi tescillendi!

Ata GYO tarafından 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere  DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

Ata GYO, DRT Bağımsız Denetim ile anlaştı!

Ata GYO tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenecek finansal tabloların denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş" ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına karar verildi.

Ata GYO Kayseri

Ata GYO Kayseri Ata GYO Kayseri

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yıl sonu değerleme raporları hakkında açıklama yaptı.

Ata GYO portföyünde yer alan Kocaeli/Gebze, Kayseri/Talas ve Nevşehir ilindeki gayrimenkullere ilişkin değerleme raporlarını yayınladı.

Ata GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz portföyünde yer alan Kocaeli/Gebze, Kayseri/Talas ve Nevşehir ilindeki gayrimenkullere ilişkin yılsonu değerleme raporları ekte sunulmuştur.

Kocaeli için tıklayın
Kayseri için tıklayın
Nevşehir için