Atakule GYO yönetim kurulu komite üyeleri

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyeleri

Atakule GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yönetim kurulu komiteleri hakkında açıklama yaptı.

Avrasya GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Avrasya GYO Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince yönetim kurulu üyeleri seçildi. 

Ahmet Akbalık, yeniden Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Akbalık'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ürfi Akbalık'ın seçilmelerine karar verildi.

Torunlar GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Torunlar GYO Yönetim Kurulu, 8 Haziran 2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında, yönetim kurulu komiteleri üyelerini seçti. 

Halk GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Halk GYO Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu üyeleri seçildi. Şirketin Denetimden Sorumlu Komite için Raci Kaptan Kolaylı'nın başkan ve Fuat Gedik'in üye olarak seçilmesine karar verildi.

Reysaş GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçiyor!

Reysaş GYO Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen komiteler ve üyelerini seçti. 

Raif Ali Dinçkök, yeniden Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Akiş GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Raif Ali Dinçkök, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Ahmet Cemal Dördüncü seçildi. 

Hüseyin Özuysal, Ziraat GYO Yönetim Kurulu üyesi oldu!

Ziraat GYO Yönetim Kurulu üyesi Dr.İlker Met, görevinden istifaen ayrıldı. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Özuysal'ın seçilmesine karar verildi.  

Akfen GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Akfen GYO Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda yönetim kurulu üyelerini seçiyor.

Hamdi Akın, Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı için Hamdi Akın'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Pelin Akın Özalp'in seçilmesine karar verildi. 

Vakıf GYO yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı!

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu; yeni yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule GYO, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verdi. Bu kapsamda, yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

İsmail Tarman, Atakule GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Atakule GYO Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İsmail Tarman, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Murat Tarman seçildi. 

Halk GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Halk GYO Yönetim Kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu üyelerini seçti. Görev dağılımı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu.

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyeleri Haberi

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyeleri

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yönetim kurulu komite üyelerini seçti. Atakule GYO bu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu. 


Açıklama:

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur ERİM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TARMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Deniz ÖZLÜK'ün Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem DİLEK'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız...