Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!

Atakule GYO yönetim kurulu komite üyelerini seçti!Atakule GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yönetim kurulu komiteleri hakkında açıklama yaptı.


Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yönetim kurulu komite üyelerini seçti. Atakule GYO bu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurdu. 


Açıklama:

Ortaklığımız Yönetim Kurulunca;


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur ERİM'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa TARMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Deniz ÖZLÜK'ün Tebliğ'in 11.2. maddesi uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem DİLEK'in Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Onur ERİM'in Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmalarına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1a Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 9/2 maddesi uyarınca Denetimden Sorumlu Komite'nin finansal raporlamadan sorumlu olmasına, 


Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5. maddesi uyarınca, Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturulmasına, Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem DİLEK'in Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Efe TARMAN'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmalarına, 


karar verilmiştir.