Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı

Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerini Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.

Avrasya GYO 2014 genel kurul toplantı tutanağını yayınladı!

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamu Aydınlatma Platformu'nda olağan genel kurulu hakkında açıklama yaptı. Avrasya GYO 2014 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağını yayınladı.

Avrasya GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Avrasya GYO'nun 7 milyon 250 bin 814,12 TL faaliyet karının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifi müzakere edildi.

Avrasya GYO'nun 51.3 milyon TL'lik dönem karı yedek hesaplara aktarıldı!

Avrasya GYO'nun 51 milyon 761 bin 474 TL'lik dönem kârından hesaplanan 381 bin 621,80 TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan 51 milyon 379 bin 852,20 TL'lik dönem kârının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine karar verildi.

Özak GYO'nun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran'da!

Özak GYO'nun 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 8 Haziran 2021 Salı günü saat 14:00'te Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildi.

Avrasya GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Avrasya GYO, 51 milyon 379 bin 852,20 TL'lik dönem kârından 7 milyon 250 bin 814,12 TL faaliyet karının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

İş GYO'nun olağan genel kurul kararları tescillendi!

İş GYO'nun 24 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edildi.

Deniz GYO'nun olağan genel kurul kararları tescillendi!

Deniz GYO'nun 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edildi.

Vakıf GYO 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu!

Vakıf GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

Yeni Gimat GYO 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu!

Yeni Gimat GYO'nun'nun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Şirketin 2020 yılına ait, toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli yayınlandı. 

Emlak Konut GYO 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu!

Emlak Konut GYO'nun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Şirketin 2020 yılına ait, toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli yayınlandı. 

Nurol GYO 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 8 Nisan'da!

Nurol GYO 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00'de yapılacak... 

Akiş GYO Olağan Genel Kurulu 14 Nisan'da toplanıyor!

Akiş GYO'nun 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 14 Nisan 2021 tarihinde saat 10:00'da Akasya Kültür Sanat Salonu'nda yapılmasına karar verildi. 

Emlak Konut GYO Olağan Genel Kurulu 25 Mart'ta toplanacak!

Emlak Konut GYO'nun 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 Perşembe günü Saat 10:00'da gerçekleşecek. 

Atakule GYO'dan olağanüstü fiyat ve miktar hareketi açıklaması!

Atakule GYO'nun payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmuyor.

Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı Haberi

Avrasya GYO olağan genel kurul toplantısı

Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısının gündem maddelerini Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaştı.


Gündem Maddeleri

1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,

2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,

3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,

4 - 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5 - 2015 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 8.883.075,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlara Göre 1.531.229,10TL faaliyet zararı vardır) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenen tablolar uyarınca geçmiş yıl karları hesabına (Yasal Kayıtlara Göre hesaplanan 1.531.229,10TL'lik dönem net zararının geçmiş yıl zararları hesabında takip edilmesinin) kaydedilmesine ilişkin teklifin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

6 -...