doğuş gyo iletişim

doğuş gyo iletişim

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı.

Doğuş GYO Yönetim Kurulu Görev Taksimi kararını yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO Yönetim Kurulu Görev Taksimi kararını yayınladı.

Doğuş GYO kurumsal yönetim uyum derecelendirmesini yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. kurumsal yönetim uyum derecelendirmesini yayınladı.

Doğuş GYO mali tablosunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mal tablosunu yayınladı.

Doğuş GYO şirket yetkililerini ağırladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'ni ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli'ni açıkladı.

Doğuş GYO Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'ni yayınladı.

Doğuş GYO gelir tablosunu yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı gelir tablosunu yayınladı. Doğuş GYO gelir tablosu haberimizde yer alıyor.

Doğuş GYO Elit ve Reel Gayrimenkul Değerleme ile anlaştı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Elit ve Reel Gayrimenkul Değerleme ile anlaştı...

Doğuş GYO bölünme işlemi kapsamında sermaye arttırımı için SPK onayını yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş GYO bölünme işlemi kapsamında sermaye arttırımı için SPK onayını yayınladı...

Doğuş GYO kısmi bölünme işlemi ile ilgili genel kurul tutanağını yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş GYO kısmi bölünme işlemi ile ilgili genel kurul tutanağını yayınladı...

Doğuş GYO genel kurul bilgilendirme dökümanını web sitesinde yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul genel kurul bilgilendirme dökümanı nı web sitesin de yayınladı...

Doğuş GYO geçici vergi beyannamesini yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 2013 yılı için geçici vergi beyannamesini yayınladı...

Doğuş GYO sermaye hareketlerinde bir değişiklik olmadığını yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yapılan açıklamaya göre Doğuş Gayrimenkul "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden sermaye hareketlerinde bir değişiklik olmadığını yayınladı...

Doğuş Gayrimenkul iletişim bilgilerini yayınladı!

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iletişim bilgilerini yayınladı...

Doğuş GYO Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 9,42!

Doğuş GYO'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu; 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 9,42 oldu. 

Doğuş GYO'dan 3 ayda 40.6 milyon TL'lik satış!

Doğuş GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Doğuş GYO, Gebze Center AVM'deki kiracılarından kira almayacak!

Doğuş GYO, Gebze Center AVM'de faaliyetlerini durduran kiracılarından kapalı kaldığı dönemlere istinaden kira alınmamasına karar verdi. 

Doğuş GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!  

Doğuş GYO 15 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Olağan Genel Kurul toplantısında şirket yönetim kurulu için yeni üyeler seçildi. 

Doğuş GYO hisseleri taban oldu!

Doğuş Holding ana ortağı olduğu Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'ndaki hisselerinin 32 milyon adetlik bölümünün Borsa İstanbul pay piyasasında bir yıl içinde satışının yapılacağını belirtti. Açıklama sonrası Doğuş GYO hisseleri taban oldu.

Doğuş GYO'dan Gebze Center AVM'deki kiracılarına yüzde 40 indirim!

Doğuş GYO tarafından Gebze Center AVM'deki tüm kiracılarına destek olmak amacıyla Mart ayı ile sınırlı olmak üzere sözleşmelerinde geçerli olan kira bedelleri üzerinden yüzde 40 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verildi. 

Doğuş GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

Doğuş GYO, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine karar verildi. 

Hüsnü Akhan, Doğuş GYO Yönetim Kurulu Başkanı oldu!

Doğuş GYO'nun 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin tescil edilmesine karar verdi. 

Doğuş GYO'nun genel kurul sonuçları tescillendi!

Doğuş GYO'nun 29 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edildi.

Doğuş GYO ile Credit Europe Bank'ın kredi sözleşmesi yenilendi!

Doğuş GYO ile Credit Europe Bank N.V. arasında 24 Aralık 2018 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda imzalanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanan Kredi Sözleşmesinin (Facility Agreement) revize edildiği açıklandı. 

Doğuş GYO 2021 yılı bağımsız denetim şirketini seçti!

Doğuş GYO 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti almak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine karar verildi.

Doğuş GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Doğuş GYO'nun Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 510 milyon 477 bin TL dönem zararı gerçekleşti. Bu kapsamda 2020 yılı kar dağıtım tablosunun genel kurulun bilgisine ve onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Doğuş GYO 2020 yılı genel kurul sonucu tescillendi!

Doğuş GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde saat 11:00'da yapıldı. Söz konusu toplantıda alınan kararlar KAP'ta yayınlandı.

doğuş gyo iletişim Haberi

doğuş gyo iletişim

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün KAP'a yapılan açıklamada Doğuş GYO 3 aylık finansal raporunu yayınladı.


Kap Açıklaması:

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Giriş

1. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Mart 2017 tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte sona eren üç aylık dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı dipnotlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Şirket yönetimi, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standardı 34'e 

("TMS 34") "Ara Dönem Finansal Raporlama" uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Sorumluluğumuz, yaptığımız sınırlı denetime dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Yaptığımız...