24 / 05 / 2022

Finansal Kiralama kanunu

Finansal Kiralama kanunu

Dünya Serbest Kürsü köşesi yazarlarından Okan Coşkun bugün kaleme aldığı yazısında finansal kiralama sözleşmelerinde yeniden değerleme konusu kaleme aldı.

Finansal Kiralama Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu teklifi!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM'de onaylanarak yasalaştı. 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu teklifi!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi TBMM'de onaylanarak yasalaştı. 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununda Değişiklik!

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Vakıf Finansal Kiralama sermayesini 200 milyon TL'ye çıkaracak!

Vakıf Finansal Kiralama'nın kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı 2019 yılı karından karşılanmak üzere 25 milyon TL tutarında bedelsiz artırılarak 175 milyon TL'den 200 milyon TL'ye yükseltilmesi için yapılan başvuruya onay verildi.

Deniz Finansal Kiralama'dan 78 milyon TL'lik bono ihracı!

Deniz Finansal Kiralama'nın 156 gün vadeli, 78 milyon TL tutarında, TRFDNFK92024 ISIN koldu bono ihracı tamam...

Deniz Finansal Kiralama'dan 85 milyon TL'lik bono ihracı!

Deniz Finansal Kiralama'nın 161 gün vadeli, 85 milyon TL tutarında, TRFDNFK92016 ISIN koldu bono ihracı tamam...

Deniz Finansal Kiralama'dan 177 milyon TL'lik bono ihracı!

Deniz Finansal Kiralama'nın 84 gün vadeli, 177 milyon TL tutarında, TRFDNFKA2026 ISIN koldu bono ihracı tamam...

Şeker Finansal Kiralama'dan 20 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

Şeker Finansal Kiralama'nın 77 gün vadeli iskontolu 20 milyon TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracı tamam... 

Şeker Finansal Kiralama'nın 13.5 milyon TL'lik bono itfası tamam!

Şeker Finansal Kiralama'nın TRFSKFK92028 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 13 milyon 500 bin TL oldu.

Şeker Finansal Kiralama'nın finansman bonosu ihracının satışı 8 Eylül'de tamamlandı!

Şeker Finansal Kiralama'nın 65 gün vadeli iskontolu 21 milyon TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracının satışı tamamlanma tarihi 8 Eylül 2020 olarak düzeltildi. 

Şeker Finansal Kiralama'dan 21 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

Şeker Finansal Kiralama'nın 65 gün vadeli iskontolu 21 milyon TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracı satışının tamamlanma tarihi 8 Eylül 2020 olarak düzeltildi. 

Şeker Finansal Kiralama'dan 40 milyon TL'lik bono itfası!

Şeker Finansal Kiralama'nın TRFSKFK92010 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 40 milyon TL oldu. 

İş Finansal Kiralama'nın 132 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

İş Finansal Kiralama'nın İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa sunulan 132 milyon TL nominal değerli, 90 gün vadeli finansman bonosu ihracı tamam...

Şeker Finansal Kiralama'dan 21 milyon TL'lik finansman bonosu ihracı!

Şeker Finansal Kiralama'nın 65 gün vadeli iskontolu 21 milyon TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracı tamam...

Finansal Kiralama kanunu Haberi

Finansal Kiralama kanunu

Dünya Serbest Kürsü köşe yazarı Okan Coşgun, bugün kaleme aldığı "Finansal kiralama sözleşmesi devam eden iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulabilir" isimli yazısında finansal kiralama sözleşmelerine dair dikkat edilmesi gereken hususları kaleme aldı. "7326 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31’inci maddesine yeni bir düzenleme eklenmiştir." diyerek yazısına başlayan Coşgun devamında şunları kaleme aldı...

" Buna göre, tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 09.06.2021 tarihi itibariyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerlemeye tabi tutabilecektir.

İlgili düzenleme ile işletmelere aktifine kayıtlı iktisadi kıymetleri ÜFE oranında cari değerlere getirme fırsatı verilmiştir. Böylece, vergi planlaması açısından çok cazip olanaklar ortaya çıkmaktadır. Bu yazının konusu, söz...