gedik hakkı ne demektir

gedik hakkı ne demektir

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

Mülkiyet hakkı nedir?

Vatandaşlar mülkiyet hakkının ne demek olduğu yakından takip ediyor. Peki mülkiyet hakkı nedir? Eşya üzerinde en geniş yetki sağlayan ayni hak olarak olarak bilinen mülkiyet hakkının kapsamı ve ne olduğu araştırılıyor. Merak edilen mülkiyet hakkının ne olduğu sorusunun yanıtı nedir?

İrtifak hakkı harcı 2018!

Gayrimenkul malikini bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasını sağlayan hak olan irtifak hakkı için ne kadar harç ödemesi yapılacak?

İhlas Gayrimenkul pay sahiplerinin ne kadar pay alma hakkı var?

İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme'nin pay sahiplerinin ellerindeki payların yüzde 76,01 i oranında yeni pay alma hakkı bulunuyor. 

9 soruda intifa hakkı!

İntifa hakkı mülkiyeti bir başkasına ait olan bir gayrimenkulün tamamından yararlanma hakkına deniyor. Peki intifa hakkı kurulması için için gerekli belgeler nelerdir? İntifa hakkı harcı 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...

İntifa hakkı tesisi harcı 2017!

2017 yılının tapu harçlarının açıklanması ile intifa hakkı tesisi harcı da belli oldu. Peki, İntifa hakkı tesisi harcı 2017 ne kadar?

İrtifak hakkı harcı 2017!

2017 yılında irtifak tesisi için tahsil edilecek harçlar geçtiğimiz günlerde belli oldu. Peki, irtifak hakkı harcı 2017 ne kadar?

İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen araziye ne yapılacak?

Sarıyer İstinye’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait, 18 yıl önce imzalanan protokolle, kullanım hakkı 49 yıllığına İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü’ne verilen arazi üzerinde hastane inşa edilecek.

AOÇ’nin 10 yıllık kullanım hakkı 29 yıla çıkarılıyor!

Atatürk Orman Çiftliği nin (AOÇ), Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 10 yıllığına verilen kullanım hakkı 29 yıla çıkarılıyor. AOÇ’nin, süre uzatımına ilişkin AK Parti milletvekilleri Murat Alparslan ile Jülide Sarıeroğlu tarafından yasa teklifi verildi.

Teras Kule ne zaman satışta?

Daire tiplerinin 1+0'dan 4+1' e kadar farklılık göstererek tasarlandığı proje konum bilgisine göre Gedik Üniversitesi'nin karşısında yer alacak. Peki Teras Kule ne zaman satışta?

2016 yılında kiracıya ne kadar zam yapılır?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesi belli bir süre için yapılıyor. Sözleşmenin yenilenmesi halinde mal sahibinin de zam yapma hakkı doğuyor. Peki, 2016 yılında kiracıya ne kadar zam yapılır?

İntifa hakkı bedeli nasıl hesaplanır?

İntifa hakkı, İntifa hakkı tapuya tesis ediliyor. Bu süreçte tapuya bazı harçlar ödeniyor. Peki, intifa hakkı bedeli nasıl hesaplanır? İntifa hakkı bedeli 2016 ne kadar?

İntifa hakkı ölümle sona erer mi?

İntifa hakkı, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak ve kullanmak hakkı oluyor. Peki, intifa hakkı ölümle sona erer mi? İntifa hakkı nasıl ve ne zaman sona erer?

İntifa hakkı veren ölürse ne olur?

İntifa hakkı, bir kimseye taşınmaz mal sahibi tarafından verilen kullanma hakkı oluyor. Bu hak, kişinin yaşamı ile sınırlı oluyor. Peki, intifa hakkı veren ölürse ne olur? Hak kaybedilir mi?

gedik hakkı ne demektir

gedik hakkı ne demektir gedik hakkı ne demektir

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, kelime anlamı olarak örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Tapuda gedik hakkı; Bir başkasına ait arsa üzerinde bina yapma, diğer ifade ile bugünkü üst hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun’un kabülünden sonra örfü beldeler tapu kütüğüne tescil edilmeye başlanmıştır. İmar Kanununda ise gedik hakkı (örfü belde, paftos) ile ilgili esaslar Geçici Madde 5'te yer alıyor.


Örfü belde, paftos:

Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir.


Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince...