gedik hakkı nedir

gedik hakkı nedir

Gedik hakkı, örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Bugünkü üst hakkı olan gedik ile taşınmaz maliki arazisinde yapı yapmak veya mevcut bir yapıyı muhafaza etmek yetkisi veren bir irtifak hakkı kurabiliyor...

İkinci evlilikten olan çocukların miras hakkı nedir?

Posta yazarı Tamer Heper, '1991’de evlendim. Eşimin ilk evliliğinden iki kızı var. Eşim ev hanımı, 2020 Mart’ta öldü. İlk dairemizi benim kazancımla aldık., tapu eşimin adına. İkinci evi ikramiyemle aldım, yarı yarıya tapu ettik. Eşimin kızı hak istiyor. Hak iddia edebilir mi?' sorusunu yanıtladı.

Çocukların miras hakkı nedir?

Posta yazarı Tamer Heper, 'Babam ve annem birlikte bir ev almışlardı. Evin bedelinin bir kısmını babam yazlığını satarak ödedi. Diğer kısmı için bankadan annem adına kredi kullandılar. Çocukları olarak bizim bugün için bu evde miras hakkımız var mı? ' sorusunu yanıtladı.

3 maddede devre mülk hakkı nedir, nasıl kurulur?

Avukat Kadir Kurtuluş ile Stajyer Avukat Elif Hamzaçebi "devre mülk hakkı" konusunu kaleme aldı. İşte 3 maddede devre mülk hakkı...

Tapuya şerh nasıl konulur?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Babamızdan 15 bin metrekare  içerisinde 4 kagir 2 ahşap ev bulunan bir arazi, 6 hissedara intikal etti. Hissedarlardan biri bu evi yeniden yaptı. Bu durumda diğer hissedarların bu ev üzerindeki hakkı nedir?' sorusunu yanıtladı.

7 maddede şufa hakkı!

Şufa hakkı nasıl kullanılır? Görevli ve yetkili mahkeme neresidir? Şufa davasında hak düşürücü süre nedir? Sözleşmeden doğan şufa hakkı nedir? Şufa hakkından feragat etmek veya vazgeçmek mümkün mü? Şufa hakkı nedir? Şufa hakkını kullanma şartları nelerdir?

Mülkiyet hakkı nedir?

Vatandaşlar mülkiyet hakkının ne demek olduğu yakından takip ediyor. Peki mülkiyet hakkı nedir? Eşya üzerinde en geniş yetki sağlayan ayni hak olarak olarak bilinen mülkiyet hakkının kapsamı ve ne olduğu araştırılıyor. Merak edilen mülkiyet hakkının ne olduğu sorusunun yanıtı nedir?

8 soruda oturma hakkı nedir?

Oturma hakkı, Medeni Kanun gereğince, "konut" olarak yararlanma hakkı oluyor. Peki, oturma hakkı nasıl kurulur? Oturma hakkı sahibinin hakları nelerdir?

İmar yönetmeliğinde geçit hakkı!

Geçit nedir? İmar yönetmeliğinde geçit hakkı kimlere tanınıyor? İşte Yeni İmar Yönetmeliği kapsamında yer alan hükümler..

8 soruda önalım hakkı nedir?

Paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren hak olan önalım hakkı nasıl kullanılır?

Turkuaz Kart nedir?

Yabancılara süresiz ikamet hakkı tanıyan Turkuaz Kart Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Turkuaz Kart nedir? Nasıl alınır? Kimler alabilir?

Şufa hakkı süresi nedir?

Taşınmaz mal satışlarında, eğer mal paylı ise diğer paydaşların şufa hakkı söz konusu oluyor. Şufa hakkı, paylı taşınmazın 3. kişilere karşı öncelikle satın alma hakkı olarak ifade ediliyor. Peki, şufa hakkı süresi nedir?

Kefilin rücu hakkı nedir?

Kefil, birilerinin bazı işlemlerinde, alımı yapanın parayı ödememesi ya da gerekenleri yerine getirmemesi gibi durumlarda, onun yerine ödeme yapmayı kabul eden kimse oluyor. Peki, kefilin rücu hakkı nedir?

Ev sahibinin zam hakkı nedir?

Belirli süreli ya da belirsiz süreli kira sözleşmelerinin yenilenmesi halinde yeni kira dönemi için mal sahibi kiracısına zam yapma hakkına sahip oluyor. Peki, ev sahibinin zam hakkı nedir? En fazla ne kadar zam yapılabilir?

gedik hakkı nedir

gedik hakkı nedir gedik hakkı nedir

Gedik hakkı nedir?

Gedik hakkı, kelime anlamı olarak örfü belde ile aynı anlamı taşıyor. Tapuda gedik hakkı; Bir başkasına ait arsa üzerinde bina yapma, diğer ifade ile bugünkü üst hakkı olarak karşımıza çıkıyor.


Medeni Kanun’un kabülünden sonra örfü beldeler tapu kütüğüne tescil edilmeye başlanmıştır. İmar Kanununda ise gedik hakkı (örfü belde, paftos) ile ilgili esaslar Geçici Madde 5'te yer alıyor.


Örfü belde, paftos:

Belediye hudutları ve mücavir sahalar içinde veya dışında bulunan gedik ve zeminler (örfü belde-paftos) tamamen yıkılıp yok olarak (müntafi ve münhedim) varlıklarını kaybedip, kaybetmediklerine bakılmaksızın bu Kanun hükümlerine göre tasfiye olunurlar.


Tasfiyeye tabi tutulan taşınmaz mallardaki zemin hakları bedele çevrilmiştir.


Zemin hakkı bedeli, ait olduğu taşınmaz malın zemine ait son emlak vergi değerinin 1/5'idir. Bu şekilde belirlenecek zemin hakkı bedeli, tapu idaresince...