İntema İnşaat sorumluluk beyanı

İntema İnşaat sorumluluk beyanı

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

İNTEMA İnşaat'ın 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

İNTEMA İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İntema İnşaat 2020 faaliyet raporu!

İntema İnşaat 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

İntema İnşaat 3 aylık faaliyet raporu!

İntema İnşaat, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 dönemine ilişkin finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.

İntema İnşaat 2017 faaliyet raporu!

İntema İnşaat 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı...

İntema İnşaat 9 aylık faaliyet raporu yayınlandı!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri ve Pazarlama A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre İntema İnşaat 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı.

İntema İnşaat 2017 yılı 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri ve Pazarlama A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre İntema İnşaat 2017 yılı 3 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.

İntema İnşaat 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri ve Pazarlama A.Ş tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre İntema İnşaat 2016 yılı sorumluluk beyanını yayınladı.

İntema İnşaat sorumluluk beyanını yayınladı!

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre İntema İnşaat sorumluluk beyanını yayınladı.

İntema İnşaat 2021 yılı ilk çeyrek faaliyet raporu!

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

İntema İnşaat ve İntema Yaşam'ın birleşme işlemi tescillendi!

İntema İnşaat'ın tam konsolidasyona tabi tuttuğu tek bağlı ortaklığı olan İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin birleşilmesi işlemi tescillendi. 

İntema İnşaat yönetim kurulu üyelerini seçti!

İntema İnşaat Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2021 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçildi.

İntema İnşaat 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçti!

İntema İnşaat'ın 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi için Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

İntema İnşaat'ın VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarınıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarına göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının Geçmiş Yıl Zararı olarak dikkate alınmasına karar verildi. 

İntema İnşaat'ın genel kurul toplantısı sonuçları tescillendi!

İntema İnşaat'ın bugün gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi yayınlandı.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

İntema İnşaat, finansal tablolarında 39 milyon 211 bin 993 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi. 

İntema İnşaat bağımsız denetim kuruluşunu seçiyor!

İntema İnşaat, "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin önerinin genel kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

İntema İnşaat Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu!

İntema İnşaat, yönetim kurulu tarafından hazırlanan "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu"nun sonuç bölümünü yayınladı.

İntema İnşaat ve İntema Yaşam birleşti!

İntema İnşaat'ın sermayesinin tamamına İntema Yaşam Ev ve Mutfak Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde şirketin bünyesinde birleşilmesi işlemi tescillendi.

İntema İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

İntema İnşaat, 2020 yılı dönemine ait faaliyet raporunu, sorumluluk beyanını ve finansal raporunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı. 

İntema İnşaat'ın 2020 yılı geçici vergi beyanı yayınlandı!

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan gelir tablosu yayınlandı.

İntema İnşaat sorumluluk beyanı Haberi

İntema İnşaat sorumluluk beyanı

İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal raporu hakkında açıklama yaptı. 

İntema İnşaat'ın 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş, sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

İntema İnşaat'ın KAP açıklaması:
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait faaliyet raporumuz, sorumluluk beyanımız ve finansal raporumuz ekte pdf dosya olarak verilmektedir.
  
Saygılarımızla. 

Sorumluluk beyanı için tıklayın

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal rapor için