kimler Kaymakam olabilir

kimler Kaymakam olabilir

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir? İlçe İdaresi ve Teşkilatı ile ilgili esaslar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında açıklanıyor. İşte kaymakamın görev ve sorumlulukları bu haberde...

Miras nasıl bölünür? Kimler mirasçı olabilir?

Mal varlığından pay alacak olanlar, vefat eden kişi sonrasında büyük anlaşmazlığa düşebiliyor. Vefat eden kişinin eşi kalmış ve bir çocuğu bulunuyor, aynı zamanda anne, babası da sağ ise mirasın 1/4 kısmını eş, 3/4 kısmını ise çocuk alabiliyor. 

Kiralanacak tarım arazileri hesaplanıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6 pilot ilde başlattığı uygulama için harekete geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 400 sayılı tebliğe göre, 6 pilot ilde hazine taşınmazlarının topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere kiralanmasının önü açıldı. Peki kimler kiracı olabilir?

Emlak vergisinden kimler muaf olabilir?

Emlak vergisi yılda iki kez ödeniyor. Emlak vergisinin ilk taksidi 1 Mart ikinci taksidi ise 2 Aralık. Peki evi olan herkesin emlak vergisi ödemesi yapması zorunlu mu? Kimler emlak vergisinden muaf? Emlak vergisinden muaf olanların ödedikleri vergi geri alınır mı? Emlak vergisi iadesi nasıl alınır?

Müteahhitlik belgesini kimler alabilir?

Müteahhit, bir başka kimse için yapı müteahhit veya ticaret ile ilgili bir işi yapmayı üstlenen kimseye deniyor. Peki, müteahhitlik belgesini kimler alabilir? Kimler müteahhit olabilir? İşte müteahhitlik için gerekenler..

Kiracı site yöneticisi olabilir mi?

Site Yönetim plânında başka türlü düzenlenmedikçe, blok kat malikleri kurulu blok için, yönetici ve denetçi atıyor. Peki, kimler site yönetimine seçilebilir? Kiracı site yöneticisi olabilir mi? İşte yanıtı..

Şufa hakkını kimler kullanabilir?

Paylı mülkiyete konu olan bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, önalım hakkını kullanılabiliyor. Peki, şufa hakkını kimler kullanabilir?

Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde, kanun ve yönetmelikler ile ihaleye katılım kuralları belirleniyor. Peki, ihaleye katılım kuralları nelerdir? Kamu ihalelerine kimler katılamaz?

Emlak vergisi beyannamesi kimler verir?

Emlak vergisinde mükelleflerin beyanname vermeleri gerekiyor. Vergi, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettiriliyor. Peki, emlak vergisini kimler verir? Beyanname ne zaman verilir?

Apartmanda kimler yönetici olamaz?

Anagayrimenkulün sekiz ve daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması gerekiyor. Buna göre mesken ve dükkan sayısının en az 8'i bulması halinde apartmana yönetici seçilmesi gerekiyor. Peki, apartmanda kimler yönetici olamaz? Kimler olabilir?

Veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?

Miras vergisi olarak da karşımıza çıkan veraset ve intikal vergisinin Tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenmesi gerekiyor. Peki, veraset ve intikal vergisini kimler ödemez?

Emlak vergisini kimler ödemez 2015?

Türkiye sınırları içerisinde evi, işyeri, arsa ve arazisi olan kimseler 1319 sayılı kanun gereğince emlak vergisi mükellefi oluyor. Emlak vergisinde meskenler için muafiyet uygulaması bulunuyor. Peki, emlak vergisini kimler ödemez 2015?

Kimler emlak vergisini daha az öder?

2015 yılı emlak vergisi ödeme dönemi 1 Haziran'a kadar devam ediyor. Emlak vergisi mükellefi olan gayrimenkul sahiplerinden bazıları emlak vergisini indirimli olarak ödeyebiliyor. Peki, kimler emlak vergisini daha az öder?

Emlak vergilerinden kimler muaf?

Gayrimenkullerin emlak vergisi için ödenecek bedel, taşınmazın türüne göre belirlenen oranlar üzerinden hesaplanıyor. Kanunen meskenler için sıfır oranlı emlak vergisi uygulaması da bulunuyor. Peki, emlak vergilerinden kimler muaf?

kimler Kaymakam olabilir Haberi

kimler Kaymakam olabilir

Kaymakam kimdir ve görevleri nelerdir?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. 


Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır.


İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.


Kaymakam nasıl olunur?

İlçe memurlarının tayin usulü

Madde 29 – Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikıyla tayin olunur.


(Ek: 26/3/2002-4748/1 md.) Kaymakamlığa sadece mülki idare amirliği hizmetleri sınıfından olanlar vekalet edebilir.


Madde 30 – Sekizinci maddenin (A) fıkrası haricinde kalan ilçe idare şube başkanları il idare şube başkanlarının inhası üzerine valilerce tayin ve aynı usule...