kiracının verdiği depozito

kiracının verdiği depozito

Depozito, taşınmaz kiralama aşamasında taşınmaz sahibinin kiracısından talep ettiği güvence bedeli olarak nitelendiriliyor. Peki, kiracının verdiği depozito iadesi hangi durumlarda mümkün oluyor? Hangi durumlarda iade edilmiyor?

Kiracının depozito hakkı!

Kiralama işlemleri sırasında, kiracının ev sahibine "depozito" bedeli ödeyerek güvence vermesi gerekiyor. Kiracının depozito hakkı ile ilgili hükümlere göre kiralama süresinin sonunda depozito iade ediliyor...

Kira depozito iadesi 2020!

Mal sahibinin evi kiralamak isteyen kiracıdan aldığı ''güvence bedeli'' olarak belirlenen kira depozitosu kiracının evden ayrılması durumunda iade ediliyor. Peki kira depozitosu nasıl iade ediliyor? İşte kira depozito iadesi 2020!

Satılan dükkandaki kiracının hakları!

Gayrimenkul mevzuatına göre mal sahibi kiraya verdiği taşınmazını isterse daha sonra satabiliyor. Bu durum karşısında bazı hakları bulunuyor. Peki, satılan dükkandaki kiracının hakları nelerdir?

Kiracının evi göstermemesi halinde ne yapılır?

Ev sahibi kiraya verdiği evinin satışını gerçekleştirebiliyor. Bu süreçte evi satın almak isteyen kimselerin evi görmesi için kiracının evi göstermesi gerekiyor. Peki, kiracının evi göstermemesi halinde ne yapılır?

Kiracının verdiği zararın tespiti nasıl yapılır?

Kiracılık Hukuku gereğince; kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmaya yükümlü oluyor. Peki kiracının kiraladığı taşınmaza zarar vermedi halinde; zararın tazmini istemi nasıl yapılır? Kiracının verdiği zararın tespiti nasıl yapılır?

Kira sözleşmesi çeşitleri!

Kiralayanın, bir şeyin kullanımını kiracının verdiği bir bedel karşılığında ve belli bir süre için kiracıya bırakması sonucunda taraflar arasında kira sözleşmesi yapılıyor. Peki, kaç çeşit kira sözleşmesi vardır? İşte, kira sözleşmesi çeşitleri!

AB Bodrum'un katı atık projesi için verdiği hibeyi geri aldı!

Bodrum'un 50 yıllık katı atık sorununu çözecek projenin yapılacağı alanın SİT alanı olduğununu ortaya çıkması ile proje iptal oldu, AB verdiği hibeyi geri aldı.

Kiracının devri nasıl olur?

Kiracı kiralananı tamamen veya kısmen başkasına kiraya verebileceği gibi, kullanım hakkını da başkasına devredebiliyor. Peki kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devri nasıl olur?

Kiracıdan ne kadar depozito alabilirim?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Sözleşme kurulurken kiracıdan depozito alınabiliyor. Peki, bir ev sahibi olarak kiracıdan ne kadar depozito alabilirim diyorsanız işte yanıtı..

Kiracının katılması gereken ortak giderler!

Kat mülkiyetine tabi tutulan taşınmazlarda her kat maliki ortak giderlerden kendi payına düşen kısmı ödemesi gerekiyor. Peki, kiracının katılması gereken ortak giderler neler?

Kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!

Kira sözleşmesi, gayrimenkul kiralama işlemlerinde mülk sahibi ve kiracı arasında yapılıyor. Peki, kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları nelerdir? İşte, kira sözleşmesi olmayan kiracının hakları!

Kira kontratında depozito bedeli 2015!

Gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi kiracısından depozito bedeli isteyebiliyor.Güvence bedeli olarak bilinen bu ücret, belli bir sınırın üstünde olamıyor. Peki, kira kontratında depozito bedeli 2015 ne kadar?

Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumlu mudur?

Kanunen evde kiracı olması halinde aidatı ödeme sorumluluğu kiracılarda oluyor. Peki, evinizde kiracınız olduğunu düşünelim. Kiracı aidat ödemezse ne olur? Ev sahibi kiracının ödemediği aidattan sorumlu mudur?

Ev kiralarken verilen depozito ne kadar?

İlk kiralama ayında bazı masraflar yapılabiliyor. Bu masraflar arasında depozito da yer alıyor. Mal sahibi istediği oranda depozito talep edemiyor. Peki, ev kiralarken verilen depozito ne kadar?

kiracının verdiği depozito

kiracının verdiği depozito kiracının verdiği depozito

Kiracının verdiği depozito iadesi!

Depozito, taşınmaz kiralama aşamasında taşınmaz sahibinin kiracısından talep ettiği güvence bedeli olarak nitelendiriliyor. Bu güvence bedeli, kiralama boyunca herhangi bir problem yaşanmaması halinde kiracıya iade ediliyor. 


Bu depozito bedeli, kiralanan taşınmaz malda hasar tespit edilmesi ve son kiranın ödenmemesi gibi olumsuz durumları için güvence oluyor. Kiralamanın sona ermesi halinde, herhangi bir sorun yaşanmaması durumunda kiracıya bu depozito iade ediliyor.


Borçlar Kanunu kapsamında yer alan depozito bedeli esaslarına göre,  taşınmaz mal sahibi kiracısından en fazla üç aylık kira bedeli miktarında depozito isteyebiliyor. Bu depozito bedeli de kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere vadeli bir tasarruf hesabına yatırılıyor. 


Kiracının depozito hakkı

MADDE 342- Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak...