Kiracının depozito hakkı!

Kiracının depozito hakkı! Kiracının depozito hakkı!

Kiralama işlemleri sırasında, kiracının ev sahibine "depozito" bedeli ödeyerek güvence vermesi gerekiyor. Kiracının depozito hakkı ile ilgili hükümlere göre kiralama süresinin sonunda depozito iade ediliyor...


Kiracının depozito hakkı!

Kiracının depozito hakkı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun hükümlerine göre, kira süresinin sonuna gelindiğinde herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda kiracıya depozito geri iade ediliyor.


Söz konusu kira depozito bedeli, kanuna göre üç aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Buna göre kira bedeli 1.000 TL olan daireler için depozito bedeli en fazla 3.000 TL oluyor. Ev sahibi 3.500 TL depozito talep edemiyor.


Kiralama süresinin son bulması ve konutta bir problem yaşanmaması (Dairenin kiralandığı gibi bırakılması) halinde, depozito bedelinin kiracıya geri ödenmesi gerekiyor. 


Aksi halde, bir zararın yaşanması durumunda ise, söz konusu zarar bu depozito bedelinden düşülüyor.


Türk Borçlar Kanunu depozito:

Madde 342- Kiracının güvence vermesi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.


Yukarıda yer alan kanun hükümlerine göre, kiracının depozito hakkı korunuyor. Mal sahibi, ira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açmaması halinde, banka depozitoyu kiracıya ödemek ile yükümlü oluyor.Kiracı depozito iadesi!
Kiracı Depozito Kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com