Kiracının devir hakkı nedir?

Kiracının devir hakkı nedir? Kiracının devir hakkı nedir?

Borçlar Kanunu kiracı hukukuna göre, kiracı hakları arasında kiracının devir hakkı bulunuyor. Kanuna göre, kiracının devir hakkı nedir? Kiracı devir hakkını nasıl kullanılıyor? İşte yanıtı...

Kiracının devir hakkı nedir?

Borçlar Kanunu kiracı hukukuna göre, kiracılar kiraladıkları gayrimenkul ile olan kira ilişkisini bir başkasına devredebiliyor. "Devren kiralık" olarak da bilinen kira ilişkisinin devri hakkı nasıl kullanılıyor?


Kiracının, kira devir hakkını kullanabilmesi için, gayrimenkul sahibinden yazılı izin alması gerekiyor. Kiracının devir hakkı ile ilgili yasal hükümler kanunun 323. maddesinde şu şekilde sıralanıyor:


MADDE 323- 

Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya veren, işyeri kiralarında haklı sebep olmadıkça bu rızayı vermekten kaçınamaz.


Kiraya verenin yazılı rızasıyla kira ilişkisi kendisine devredilen kişi, kira sözleşmesinde kiracının yerine geçer ve devreden kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtulur.


İşyeri kiralarında devreden kiracı, kira sözleşmesinin bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle devralanla birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com