Kiracı depozito iadesi!

Kiracı depozito iadesi! Kiracı depozito iadesi!

Bilindiği üzere depozito, gayrimenkul kiralamalarında konut sahibine verilen güvence parası oluyor. Kiracı depozito iadesi, kira süresinin sonunda hiç bir zararın söz konusu olmadığı durumlarda yapılıyor...Kiracı depozito iadesi!

Kiralama işlerinde, kiracıdan, mal sahibine güvence vermesi isteniyor. Bu güvence, "depozito" olarak adlandırılan paranın ödenmesi ile sağlanıyor. Kira süresinin sonunda herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda, kiracı depozito iadesi yapılıyor.


Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen depozito hükümlerine göre "depozito" için ödenecek bedel, 3 aylık kira bedelini aşamyor.


Bu bedel ile, kiralama süresinin sona ermesi ile yaşanması muhtemel olan zararlar karşılanıyor. Örneğin, eve zarar verilmesi ya da boyalı bir şekilde alınan ancak, tekrar boyanmadan iade edilen kira ilişkilerinde bu gibi giderler depozito bedelinden düşülüyor.


Depozitodan düşecek bir diğer neden ise, kira borcunun olması: Kiracı kira bedelini ödemeden evi boşaltırsa, eve girerken ödediği depozito bu kira bedelini karşılamış oluyor.


Ancak yukarıda belirtilen problemlerin yaşanmaması durumunda ev sahibinin kiracı depozito iadesi yapması gerekiyor. Kiracı depozitosu ile ilgili hükümler, aşağıda sıralanıyor:


Türk Borçlar Kanunu 

Madde 342- 

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak para veya kıymetli evrak verilmesi kararlaştırılmışsa kiracı, kiraya verenin onayı olmaksızın çekilmemek üzere, parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatırır, kıymetli evrakı ise bir bankaya depo eder. Banka, güvenceleri ancak iki tarafın rızasıyla veya icra takibinin kesinleşmesiyle ya da kesinleşmiş mahkeme kararına dayanarak geri verebilir.


Kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlüdür.Depozito iadesi!
Depozito nasıl geri alınır?
Kiracı Depozito Kanunu!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com