23 / 03 / 2023

miras harçları

miras harçları

Bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu gayrimenkuller miras olarak yasal mirasçılarına kalıyor. Ölen kimsenin bıraktığı mirası, mirasçılarına mirasçılık oranlarına göre paylaştırılıyor. Peki, miras işlerine ait harçlar 2015 ne kadar?

Vasiyetname harçları 2015!

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, mal varlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabiliyor. Peki, vasiyetname harçları 2015 ne kadar?

miras harçları Haberi

miras harçları

Miras işlerine ait harçlar 2015!

Bir kimsenin vefatının ardından sahip olduğu gayrimenkuller miras olarak yasal mirasçılarına kalıyor. Ölen kimsenin bıraktığı mirası, mirasçılarına mirasçılık oranlarına göre paylaştırılıyor.


Mirasın intikal işlemleri, bir mirasçı tarafından yapılabildiği gibi mirasçıların tümü tarafından da yapılabiliyor. Tek bir kimsenin yaptığı intikal işlemi neticesinde mülkiyet elbirliği oluyor. Peki, miras işlerine ait harçlar nelerdir? Miras işlerine ait harçlar 2015 ne kadar?


Miras işlerine ait harçlar: 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 4,55)

Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.

 

Miras işlerinde defter tutulmasında:  

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 4,55)

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve...