08 / 06 / 2023

Vasiyetname harçları 2015!

Vasiyetname harçları 2015!

Miras bırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, mal varlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabiliyor. Peki, vasiyetname harçları 2015 ne kadar?Vasiyetname harçları 2015!

Medeni Kanun gereğince; Mirasbırakan, tasarruf özgürlüğünün sınırları içinde, malvarlığının tamamında veya bir kısmında vasiyetname ya da miras sözleşmesiyle tasarrufta bulunabiliyor.


Vasiyet, resmî şekilde veya mirasbırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabiliyor.


Resmî vasiyetname, iki tanığın katılmasıyla resmî memur tarafından düzenleniyor. Resmî memur, sulh hâkimi, noter veya kanunla kendisine bu yetki verilmiş diğer bir görevli olabiliyor.


Mirasbırakan, arzularını resmî memura bildirir. Bunun üzerine memur, vasiyetnameyi yazar veya yazdırır ve okuması için mirasbırakana veriyor.


Vasiyetname, mirasbırakan tarafından okunup imzalanır.

Memur, vasiyetnameyi tarih koyarak imzalıyor. Peki, vasiyetname harçları 2015 ne kadar?


Miras işlerine ait harçlar:

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden(Binde 4,55)


(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)


Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

Medeni Kanunun 479 uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:


a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   (Binde 1,13)

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     57,60


İcra harçları 2015!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comhttps://www.ticarethaneistanbul.com/


Geri Dön