şirket kar payı dağıtımı

şirket kar payı dağıtımı

COVID-19 salgınının etkisinin azaltılması için finansal alanda birçok tedbir uygulanıyor. Düzenleme ile amaçlanan işletmelerin özkaynak yapılarının korunması ise pay sahiplerinin farklı yollarla kar dağıtım yasağını aşarak düzenlemeyi etkisiz hale getirmeleri amaçlanıyor.

Enka İnşaat kar payı avansı dağıtmayacak!

Enka İnşaat Yönetim Kurulu Üyeleri, KAP'a yaptıkları açıklamada bu hesap dönemi için kar payı avansı dağıtmayacaklarını bildirdi. 

Akmerkez GYO kar payı dağıtacak mı?

Akmerkez GYO'nun kar payının 51 milyon 796 bin 960 TL tutarındaki kısmının ilk taksit olarak, 14 milyon 905 bin 600 TL tutarındaki kısmının ikinci taksit olarak ve 15 milyon 278 bin 240 TL tutarındaki kısmının üçüncü taksit olarak ödenmesine karar verildi. 

Yatırım Varlık Kiralama'nın 3.3 milyon TL'lik kar payı ödemesi tamam!

Yatırım Varlık Kiralama'nın TRDYVKS12326 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. kupon dönemine ilişkin 3 milyon 396 bin 50 TL'lik kar payı ödemesi bugün itibarıyla yapıldı. 

Yatırım Varlık Kiralama'nın kira sertifikasının 2. kupon kar payı ödemesi tamam!

Yatırım Varlık Kiralama'nın TRDYVKSE2214 ISIN kodlu kira sertifikasının 2.kupon dönemine ilişkin 3 milyon 468 bin 825,00 TL'lik kar payı ödemesi yapıldı.

İntema İnşaat 2020 yılı için kar payı dağıtmayacak!

İntema İnşaat'ın VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarınıza göre oluşan 21.706.497 TL dönem zararının geçmiş yıl zararı olarak dikkate alınmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

Avrasya GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Avrasya GYO, 51 milyon 379 bin 852,20 TL'lik dönem kârından 7 milyon 250 bin 814,12 TL faaliyet karının Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ve bu nedenle kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 

Halk GYO 7 Nisan'da nakit kar payı ödeyecek!

Halk GYO'nun kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih 7 Nisan 2021 olarak duyuruldu. 

Merkez Bankası 2020 yılı için brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), hissedarlara 2020 yılı kar payı olarak 90 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 ödeme yapılmasına karar verdi.

Enka İnşaat'ın kar payı stopaj oranı yüzde 35,714286!

Enka İnşaat, yıl sonu karından dağıtılacak olan brüt 2 milyar TL ner, 1 milyar 700 milyon TL için 1 TL nominal değerli hisseye isabet eden kar payı brüt yüzde 35,714286 net yüzde 30,357143 olup stopaj oranı yüzde 15 uygulanacak.

Alarko GYO 2020 yılı için kar payı dağıtacak mı?

Alarko GYO, yıl içinde yapılan 1 milyon 125 bin TL tutarındaki bağışlar eklenmiş 326 milyon 460 bin 114 TL net dağıtılabilir dönem kârından, 50 milyon 232 bin TL'lik kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına karar verdi. 

Panora GYO'nun kar payı dağıtım önerisi kabul edildi!

Panora GYO Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu tarafından teklif edilen kar payı dağıtım önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda yönetim kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.

Panora GYO'nun 2020 yılı kar payı dağıtım önerisi kabul edildi!

Panora GYO'nun yapılan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Kar Payı Dağıtım Önerisi, kar dağıtımına ilişkin tarih, tutar ve taksit sayısı hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilerek oybirliği ile kabul edildi.

Yatırım Varlık Kiralama'nın 6. kupon ödemesinin kar payı oranı yüzde 5,5913!

Yatırım Varlık Kiralama'nın TRDYVKSA2119 ISIN kodlu kira sertifikasının 6. kupon ödeme dönemine ilişkin kar payı oranı yüzde 5,5913 oldu. 

şirket kar payı dağıtımı Haberi

şirket kar payı dağıtımı

Maliye Müfettişi ve Dünya Gazetesi köşe yazarı Serdar Taşdöken, bugünkü yazısında ''Kar dağıtımı nasıl sınırlanmalı?'' konusunu kaleme aldı. İşte o yazı...

Ülkemizde görülen COVID-19 salgınının işletmeler üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla gerek mali gerekse de finansal alanda birçok tedbir uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na Geçici md. 13 eklenmiş ve sermaye şirketlerinin kar dağıtımı yapması belirli kurallara bağlanmıştır. Madde gerekçesinde de ifade edildiği üzere işletmelerin öz kaynak yapılarının güçlendirilmesini hedefleyen bu düzenleme COVID-19 ile birlikte yavaşlayan ekonomik aktivite sonucunda sermaye yapısı zarar görme ihtimali taşıyan şirketlere yöneliktir. Geçici md. 13/3 ile de Ticaret Bakanlığına bu maddenin uygulanma esaslarının belirlenmesine yönelik yetki verilmiştir.

Düzenleme ile sermaye şirketlerinde kanunun yayımlandığı...