Tek- Art İnşaat sorumluluk beyanı

Tek- Art İnşaat sorumluluk beyanı

Tek- Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını açıkladı.

Tek-Art İnşaat 2020 yılı faaliyet raporu!

Tek-Art İnşaat'ın 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait finansal raporu, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Tek-Art İnşaat 2020 yılı geçici vergi beyannamesi!

Tek-Art İnşaat'ın ekli tablosu geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunuldu. 

Tek-Art İnşaat SPK'nın radarında! Patronlara ceza kesildi!

Tek-Art İnşaat’ın patronu ve yönetim kurulu üyelerine SPK'dan yeni ceza verildi. Geçtiğimiz yıl verilen ceza ile ilgili harekete geçilmemesi nedeniyle kurul 6 kişi hakkında ceza uygulanması kararını aldı. 

Tek-Art İnşaat'ın kayıtlı sermaye tavanı 1.2 milyar TL'ye yükseltilecek!

Tek-Art İnşaat'ın kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024 yılına kadar 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verildi. 

Tek-Art İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Tek-Art İnşaat'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 15:30‘de gerçekleştirildi. Toplantı sonuçları KAP'ta yayınlandı. 

Tek-Art İnşaat'ın genel kurul sonuçları tescillendi!

Tek-Art İnşaat'ın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 13:30‘de gerçekleştirildi. Toplantı sonuçları KAP'ta yayınlandı. 

Tek-Art İnşaat'ın 2019 yılı zararı, geçmiş yıl zararlarına ilave edildi!

Tek-Art İnşaat'ın 2019 yılı zararının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre, geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesine ilişkin talebi 101 milyon 790 bin 81,484 TL tekabül eden kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edilmesine karar verildi.

Tech Art İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tech Art İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Bahçelievler'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Buğrahan Akkök tarafından kuruldu.

Tek-Art İnşaat sermaye tavanını 1.2 milyar TL'ye artırmak için SPK'ya başvurdu!

Tek-Art İnşaat Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024 yılına kadar uzatılması için SPK'ya başvurdu. 

Tek-Art İnşaat sermayesini 1.2 milyar TL'ye yükseltmek için SPK'ya başvurdu!

Tek-Art İnşaat, Yönetim Kurulu 14 Aralık 2020 tarih ile; Kayıtlı Sermaye Tavanının 1 milyar 250 milyon TL'ye yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024 yılına kadar uzatılmasını için SPK'ya başvuruda bulunacak.

Tek-Art İnşaat 2019 yılı zararını geçmiş yıl zararlarına ilave edecek!

Tek-Art İnşaat, 2019 yılı döneminde net zarar oluşması nedeniyle Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği geçmiş yıl zararlarına ilave edilmesi hususunda 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarınının onayına sunacak.

Balkan Tek Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Balkan Tek Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Bayrampaşa'da 20 bin TL sermaye bedeli ile Furkan Pehlivan tarafından kuruldu.

Tek-Art İnşaat'ın 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Tek-Art İnşaat'ın 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Tek- Art İnşaat sorumluluk beyanı Haberi

Tek- Art İnşaat sorumluluk beyanı

Tek- Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını açıkladı. 

 

Açıklamalar


SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a) Şirketimizin 01.01.2016 ile 30.06.2016 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini,

   

 b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  

 c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve rapordaki diğer mali konulardaki bilgilerin, şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE...