türk borçlar kanunu depozito

türk borçlar kanunu depozito

Kiralama işlemleri sırasında, kiracının ev sahibine "depozito" bedeli ödeyerek güvence vermesi gerekiyor. Kiracının depozito hakkı ile ilgili hükümlere göre kiralama süresinin sonunda depozito iade ediliyor...

Kiracı Depozito Kanunu!

Kiracı olarak bir eve taşındığınızı farz edelim. Bu durumda eve girerken ev sahibine depozito+ kira ödemesi yapmanız gerekiyor. Söz konusu depozito ile ilgili yasal hükümler Kiracı Depozito Kanunu kapsamında düzenleniyor...

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun kapsamında çatılı iş yerinde kiracı olan esnafların, kiraya verenin yazılı rızası olmadan, kira sözleşmesine ortak alabilmesi veya kira ilişkisini başkasına devredebilmesi amaçlanıyor.

Konut ve iş yerlerinin devri için sahibinin onayı şart!

Türk Borçlar Kanunu kapsamında, kiracının alt kiralama yapabilmesi için ya kira sözleşmenizde ya da ayrıca yazılı bir şekilde alt kiralama yetkisi vermesi gerekiyor. 

Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesine zam!

Taşınmaz kiraladıktan sonra hüsrana uğramamak için dikkatli olunması gerekiyor. Peki kira sözleşmesi imzalamadan önce nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte Borçlar Kanunu'na göre kira sözleşmesine zam...

Kira depozito kanunu 2019!

Kiracının konutta yaşam süresi boyunca, konuta, konutun demirbaşlarına gelebilecek zarar ve kiracının aidatlarını ödememesi ihtimallerine karşılık olarak alınan kira depozitoları “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlığı altında Türk Borçlar Kanunu’nda düzenleniyor.

2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu!

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden beri çok sayıda ülkeden 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olurken, yabancı yatırımcıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı.

Ev sahibi akrabası için evin tahliyesini isteyebilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nun 350'nci Maddesi'ne göre meskenini kiraya verenin eşi, çocukları, torunları, annesi, babası, dedesi ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konut gereksiniminin bulunması durumunda kira sözleşmesi fesh edilebiliyor.

Ticaret hayatına eş rızası ayarı!

Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren. bazı hukuki işlemler bulunuyor. Buna göre, kefalet için halen eşin rızası gerekirken, senet imzalarken eş rızası aranmıyor.

3 yıl kuralına uymayan ev sahibi tazminat ödemek zorunda!

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi eğer 3 yıl kuralına uymamışsa, eski kiracısının son kira döneminde ödemiş olduğu 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda...

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, bu maddeleri sizler için sıraladık...

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği değişikliği tam metni 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancıların vatandaşlık kazanımında satış vaadi sözleşmesi de yeterli olacak...

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeniliklik kira sözleşmesinde de karşımıza çıkıyor. Kiracıya, kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesine devam etmeme hakkı tanınıyor. 

Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

ATO Başkanı Baran, "Önümüzdeki iki sene içerisindeki en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kirayı birbirinden ayırmak" dedi.

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ile ev sahibi ile kiracı ilişkisi yeniden düzenleniyor. Artık kiracı, depozitosunu bankadan faiziyle alacak. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

türk borçlar kanunu depozito

türk borçlar kanunu depozito türk borçlar kanunu depozito

Kiracının depozito hakkı!

Kiracının depozito hakkı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun hükümlerine göre, kira süresinin sonuna gelindiğinde herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda kiracıya depozito geri iade ediliyor.


Söz konusu kira depozito bedeli, kanuna göre üç aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Buna göre kira bedeli 1.000 TL olan daireler için depozito bedeli en fazla 3.000 TL oluyor. Ev sahibi 3.500 TL depozito talep edemiyor.


Kiralama süresinin son bulması ve konutta bir problem yaşanmaması (Dairenin kiralandığı gibi bırakılması) halinde, depozito bedelinin kiracıya geri ödenmesi gerekiyor. 


Aksi halde, bir zararın yaşanması durumunda ise, söz konusu zarar bu depozito bedelinden düşülüyor.


Türk Borçlar Kanunu depozito:

Madde 342- Kiracının güvence vermesi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak...