türk borçlar kanunu depozito

türk borçlar kanunu depozito

türk borçlar kanunu depozito

Kiralama işlemleri sırasında, kiracının ev sahibine "depozito" bedeli ödeyerek güvence vermesi gerekiyor. Kiracının depozito hakkı ile ilgili hükümlere göre kiralama süresinin sonunda depozito iade ediliyor...

Kiracı Depozito Kanunu!

Kiracı Depozito Kanunu!

Kiracı olarak bir eve taşındığınızı farz edelim. Bu durumda eve girerken ev sahibine depozito+ kira ödemesi yapmanız gerekiyor. Söz konusu depozito ile ilgili yasal hükümler Kiracı Depozito Kanunu kapsamında düzenleniyor...

Ticaret hayatına eş rızası ayarı!

Ticaret hayatına eş rızası ayarı!

Türk Borçlar Kanunu'na göre eşin rızasını gerektiren. bazı hukuki işlemler bulunuyor. Buna göre, kefalet için halen eşin rızası gerekirken, senet imzalarken eş rızası aranmıyor.

3 yıl kuralına uymayan ev sahibi tazminat ödemek zorunda!

3 yıl kuralına uymayan ev sahibi tazminat ödemek zorunda!

Türk Borçlar Kanunu'na göre, ev sahibi eğer 3 yıl kuralına uymamışsa, eski kiracısının son kira döneminde ödemiş olduğu 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat ödemek zorunda...

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Borçlar Kanunu'na göre ev sahibi ve kiracı hakları!

Ev sahibi ve kiracının kanunen birbirlerine yükümlülükleri bulunuyor.  6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na göre, bu maddeleri sizler için sıraladık...

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği değişikliği tam metni 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliği değişikliği tam metni 2018!

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yabancıların vatandaşlık kazanımında satış vaadi sözleşmesi de yeterli olacak...

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Kira sözleşmesi ne zaman biter?

Türk Borçlar Kanunu'nun getirdiği yeniliklik kira sözleşmesinde de karşımıza çıkıyor. Kiracıya, kira sözleşme süresinin bitiminden en az 15 gün önce bildirimde bulunarak kira sözleşmesine devam etmeme hakkı tanınıyor. 

 Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kira birbirinden ayrılacak!

ATO Başkanı Baran, "Önümüzdeki iki sene içerisindeki en büyük hedefimiz, en büyük idealimiz Borçlar Kanunu'ndaki konut kirasıyla ticari kirayı birbirinden ayırmak" dedi.

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ev sahibi ve kiracı ilişkisini düzenliyor!

Borçlar Kanunu ile ev sahibi ile kiracı ilişkisi yeniden düzenleniyor. Artık kiracı, depozitosunu bankadan faiziyle alacak. Depozito bedeli 3 aylık kira bedelini aşamayacak.

Kira kanunu 2017!

Kira kanunu 2017!

Taşınmaz mal kiralamalarında tarafların sahip oldukları hak ve sorumluluklar Borçlar Kanunu'nda düzenleniyor. İşte 2017'de de uygulanacak Kira kanunu hükümleri..

2015 trampa harcı ne kadar?

2015 trampa harcı ne kadar?

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, 2015 trampa harcı ne kadar?

Tapu trampa için gerekenler!

Tapu trampa için gerekenler!

Tapuda trampa işlemiyle ilgili hükümlere Türk Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Peki, tapu trampa işlemi için gerekenler neler? İşte, tapu trampa için gerekenler!

Kira depozitosu geri verilir mi?

Kira depozitosu geri verilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan hükümlere göre, kiralama işlemlerinde kiracıdan güvence verilmesi isteniyor. Peki, kira depozitosu geri verilir mi?

Tapu takas için gerekenler!

Tapu takas için gerekenler!

Türk Borçlar Kanunu'nda tapu takas işlemlerine ilişkin açıklamalara yer veriliyor. Tapuda takas işleminin yapılabilmesi için gerekli belgelerin temin edilmesi ve harç ödemenin yapılması gerekiyor. İşte, tapu takas için gerekenler!

Kiracı iflas ederse kira sözleşmesi feshedilir mi?

Kiracı iflas ederse kira sözleşmesi feshedilir mi?

Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan hükümlerde kira sözleşmesinin hangi durumlarda fesh edilebileceğine ilişkin bilgiler yer alıyor. Peki, kiracı iflas ederse kira sözleşmesi feshedilir mi?

türk borçlar kanunu depozito

türk borçlar kanunu depozito türk borçlar kanunu depozito

Kiracının depozito hakkı!

Kiracının depozito hakkı, Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenleniyor. Kanun hükümlerine göre, kira süresinin sonuna gelindiğinde herhangi bir zararın yaşanmaması durumunda kiracıya depozito geri iade ediliyor.


Söz konusu kira depozito bedeli, kanuna göre üç aylık kira bedelinden fazla olamıyor. Buna göre kira bedeli 1.000 TL olan daireler için depozito bedeli en fazla 3.000 TL oluyor. Ev sahibi 3.500 TL depozito talep edemiyor.


Kiralama süresinin son bulması ve konutta bir problem yaşanmaması (Dairenin kiralandığı gibi bırakılması) halinde, depozito bedelinin kiracıya geri ödenmesi gerekiyor. 


Aksi halde, bir zararın yaşanması durumunda ise, söz konusu zarar bu depozito bedelinden düşülüyor.


Türk Borçlar Kanunu depozito:

Madde 342- Kiracının güvence vermesi

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.


Güvence olarak...