vakıf gyo yönetim kurulu üyeleri

vakıf gyo yönetim kurulu üyeleri

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Karataş görevinden istifaen ayrıldı ve istifası onaylandı.

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini seçiyor!

Vakıf GYO'nun Denetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Rifat Demirbaş, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı, üyeliğine Kadir Karataş Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Hakan Taşçı üyeliğine Ahmet Yılmaz seçildi.

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Vakıf GYO Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan yazılı açıklamada şirket olağan genel kurul toplantısında belirlenen Yönetim Kurulu Üyelerini açıkladı.

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini açıkladı!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu'nda şirket genel bilgi formunu yayınladı. Bu form kapsamında şirketin yönetim kurulu üyeleri açıklandı.

Vakıf GYO yönetim kurulu üyelerini seçti!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu komite üyelerini belirledi. İşte Vakıf GYO'nun yönetim kurulu komite üyeleri.

Vakıf GYO Yönetim Kurulu üyelerini belirledi!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kamu Aydınlatma Platofrmu'nda açıklama yaptı. Vakıf Gayrimenkul Yatırım ortaklığı Yönetim Kurulu Üyerini belirledi.

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Öztürk Oran oldu!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Emin Özcan görevinden istifa etti. Yerine Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Öztürk Oran seçildi. Konu ile ilgili açıklama aşağıdaki gibidir...

Vakıf GYO şirket bilgilerini yayınladı!

Vakıf Garimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, şirketin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şirketin elektronik posta adresini yayınladı. Buna göre şirket yetkililerinin isim ve görevleri aşağıdaki gibidir...

Vakıf GYO 2013 Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu!

Vakıf GYO'da yönetim kurulu belirlendi. Vakıf GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ramazan Gündüz getirildi...

Vakıf GYO 2021 yılı için bağımsız denetim kuruluşunu seçti!

Vakıf GYO'nun 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)'nin 2 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulda seçilmesi hususu tescillendi. 

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi değişti!

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. maddesi değişti ve tescil edildi. 

Vakıf GYO'nun 2020 yılı genel kurul toplantısı kararları tescillendi!

Vakıf GYO'nun 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde tescillendi. 

Vakıf GYO 40 milyon TL'lik bedelsiz hisse senedi dağıtacak!

Vakıf GYO'nun  net karın yüzde 34.52'si ve sermayenin yüzde 8,69565'i oranında, 40 milyon TL temettünün bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ilişkin olarak SPK başvurusu yapıldı.

Vakıf GYO yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı!

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu; yeni yönetim kurulu komite üyelerini açıkladı. 

Vakıf GYO'nun kar dağıtım tablosu onaylandı!

Vakıf GYO'nun 2 Nisan 2021 tarihli şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında ekte yer alan kar dağıtım tablosu onaylandı. 

Vakıf GYO 2020 yılı olağan genel kurul toplantı sonucu!

Vakıf GYO'nun 2020 yılı olağan genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi yayınlandı. 

Vakıf GYO Aliağa dükkan değerleme raporu!

Vakıf GYO'nun portföyünde yer alan, İzmir ili Aliağa ilçesinde konumlu dükkana ait değerleme raporu yayınlandı. 

Vakıf GYO 2021 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Vakıf GYO, 2021 yılı bağımsız denetim hizmeti için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)" firması ile anlaşılmasına karar verdi. 

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin değişikliğine bakanlıktan onay!

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesine, T.C. Ticaret Bakanlığı'nca izin verildi. 

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi değişti!

Vakıf GYO Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verildi. 

Vakıf GYO komitelerin görev alanlarını belirledi!

Vakıf GYO'nun Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları belirlendi.

Vakıf GYO 2020 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu!

Vakıf GYO'nun SPK tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında hazırlanan "2020 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu" yayınlandı. 

vakıf gyo yönetim kurulu üyeleri Haberi

vakıf gyo yönetim kurulu üyeleri

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu üyesi istifası hakkında açıklama yaptı. 

Vakıf GYO Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Karataş görevinden istifaen ayrıldı ve istifasının kabulüne karar verildi. 

Vakıf GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kadir KARATAŞ görevinden istifaen ayrılmış olup, istifasının kabulüne karar verilmiştir.

Kadir Karataş...