Güngören Merkez Mahallesi yeraltı otoparkı imar planı askıda!

Güngören Merkez Mahallesi yeraltı otoparkı imar planı askıda!Güngören Merkez Mahallesi, Zeminaltı Katlı Otopark Alanı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı askıya çıkartıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, plan tadilatını 17 Şubat 2014'te onayladı. İşte o plan...Güngören İlçesi, Merkez Mahallesi, 1 pafta, 291 ada, 3 parselin bir kısmı "Zeminaltı Katlı Otopark Alanı'na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, 1 Nisan 2014 Salı günü askıya çıkarıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27817 dosya numaralı imar planı tadilatını 17 Şubat 2014'te onayladı.


Güngören yeraltı otoparkı imar planı, 1 Mayıs 2014 Perşembe günü askıdan indirilecek.Plan notları:


1- Plan onama sınırı içinde kalan alan belediye hizmet alanı ve zeminaltı katlı otopark alanıdır.


2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


3- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınacaktır.


Güngören Merkez Mahallesi yeraltı otoparkı imar planı için tıklayın!