Güngören Tozkoparan imar uygulaması askıda!

Güngören Tozkoparan imar uygulaması askıda!İstanbul İli Güngören İlçesi Tozkoparan Mahallesinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi Hükümlerince Hazırlanan İmar Uygulamasına İlişkin Askı Tutanağı yayınlandı.


İstanbul İli, Güngören İlçesi, Tozkoparan Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 944 ada 359, 386, 385, 384, 383, 382, 381, 380 parsel, 1138 ada 1 parsel, 1139 ada 1 parsel, 1140 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alana ilişkin olarak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde Hükümlerince hazırlanan İmar Uygulaması Bakanlık Makamının 24 Eylül 2021 tarihli ve 1809616 sayılı Oluru ile onaylandı.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince 27/09/2021 tarihinde 1 ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  web sitesinde yayınlanıyor.

Detaylar için tıklayın