09 / 08 / 2022

Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi Anonim Şirketi kuruldu!


Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi Anonim Şirketi 3 milyon 199 bin 967 TL sermaye ile bugün Üsküdar'da kuruldu.
Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi Anonim Şirketi  3 milyon 199 bin 967 TL sermaye ile bugün Atilla Türker, Ali Nuri Türker, Aliye Borlu, Yasemin İhsantükler ve Dilek Türker tarafından Üsküdar'da kuruldu.


Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi Anonim Şirketi iş konusu; 1-Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolasıyla turistik tesis, otel,motel,apart-otel, hostelmocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, lokanta, büfe, kafeterya gibi dinlenme,konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor rehabilitasyon, kültür/eğitim avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti üniteleri tümüyle veya bölünme halinde inşa etmek kurmak kiralamak veya kiraya vermek işlemek devir almak devir etmek satın almak satmak bu hususları ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunmak, 2-Yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunan turizm veya seyahat acentaları adına harekette isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak, 3-Gezi eğlence spor maksadıyla turizm teşvik kanunu ön gördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak kiraya vermek satın almak satmak ve charter yapmak. 4-Turistlere döviz mevzuatı gümrük muameleleri pasaport vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek, 5-Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak kurulmuş olan tesisler ortak olmak işletmek kiralamak kiraya vermek. 6-Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak. 7- Yat turizmine yönelik hizmetler vermek, yat limanı, Çekek yeri, yat yanaşma yeri inşa ettirmek, işletmek,kiralamak,kiraya vermek, temsilcilik almak ve vermek. 8-Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek. 9-Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek. 10-Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek. B. Şirket, amacına ulaşmak için aşağıda sayılan işleri yapmaya yetkilidir: a-Yurt içinde ve yurt dışında her tür menkul ve gayrimenkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alametifarika, patent, marka, model, resim, know-how, good-will, royaty vs.gibi) satın alabilir satabilir teminat olarak rehin alabilir ve verebilir kiralayabilir, kiraya verebilir, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkul hak kişilerle her çeşit aynı şahsi hakları leh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir,değiştirebilir,çözebilir,bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. b-Yerli ve yabancı şahıs ve kuruluşlarla iş ortaklıkları dahil her türlü ortaklıklar kurabilir, anlaşmalar imzalayabilir, iştiraklerde bulunabilir, kuruluşlarına veya sermaye artırımları katabilir, mali sorumluluk,dağılımına dayanan, anlaşmalar yapabilir, mevcut şirketlere iştirak edebilir, başka şirketlerle birleşebilir veya başka şirketleri devir alabilir; amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir; devir alabilir, amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla birlikte yapabilir. c-İştirak ettiği şirketler ile ilgili etüt, proje, mimari proje, araştırma, fizibilite mühendislik, müşavirlik ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında acentelik, mümessillik, komisyonculuk distribütörlük, bayilik alıp verebilir, yine bu şirketler için İhalelere girebilir, taahhütte bulunabilir, kefalet, teminat alıp verebilir. d-Amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurtiçi ve yurtdışı bankalar, finans kurumlan mali piyasalar, emtia borsalari ve benzeri kuruluş, müessese borsa ve piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri nakdî krediler alabilir, finansman ve mal bağlantıları yapabilir, anlaşmalar yapabilir kaynak sağlayabilir bu konularda bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine, yönetimine katıldığı kuruluşlara, yapmış olduğu iş ortaklığı ve iş irtifaklarına her çeşit danışmanlık yönetim ve organizasyon hizmetleri verebilir. e-Amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir. Şirket amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda şirketler kurabilir veya kurulmuş/kurulacak şirketlere katılabilir, ortaklığa veya başka tip şirketlere girebilir ve bütün işleri gerekli kanuni yükümlülükleri yerine getirerek yabancılarla birlikte yapabilir. f-Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler