İstanbul Seyir Terası Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Ticaret  Anonim Şirketi kuruldu!

İstanbul Seyir Terası Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Ticaret  Anonim Şirketi kuruldu!İstanbul Seyir Terası Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Ticaret  Anonim Şirketi  Üsküdar’da   50 bin TL sermaye bedeli ile Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi tarafından kuruldu.


İstanbul Seyir Terası Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Ticaret  Anonim Şirketi  Üsküdar’da   50 bin TL sermaye bedeli ile Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi tarafından kuruldu.
İstanbul Seyir Terası Otelcilik Ve Turizm Yatırımları Ticaret  Anonim Şirketi  konusu:
3.1.Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3.2.Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 3.3. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 3.4.Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 3.5.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 3.6.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 3.7.Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 3.8.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 3.9.Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 3.10. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 3.11. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 3.12. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 3.13.Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 3.14. Şirket yatırım amaçlı olarak her türlü gayrimenkulün alım, satım, kira, değerlendirme ve pazarlamasını yapabilir. 3.15. Şirket bir gayrimenkul portföy sahibi ve yöneticisi olmanın yanında, sektörün "proje geliştirme" tarafında da yer alacaktır. 3.16. Şirket, konsept yaratma ve bunları markaya dönüştürme kapasitesi ile özgün konseptleri hayata geçirecek, anahtar teslim projeler geliştirecek, pazarlama ve satış teslim sonrası hizmetleri de verecektir. 3.17. Şirket, değer ifade eden gayrimenkullerin, çevresel faktörlerini gelişebilir ve de değişebilir kıymetlerini piyasa hareketlerini, bölgesel ve kentsel trendleri yakından takip ederek oluşabilecek gelişmeleri önceden değerlendirip, kişi veya kuruluşların ticari kazançlarını ve tasarruflarını, gayrimenkul sektöründe iyi gelirler elde etmelerini sağlamak konusunda danışmanlık yapacaktır. 3.18. Şirket, Proje Bazlı Gayrimenkul Yatırımlarında Satış Organizasyonları Kurar, Yönetir ve Geliştirir. 3.19. Şirketin stratejisinin odak noktası, özgün ve uygun fiyatlı emlak projeleri olup, stratejik hedefi ise, yatırım noktasında önemini arttıran yerleşim birimlerinde, küçük ve orta ve orta-üst gelir düzeyine hitap eden, tüm yönleriyle özgün bir konsepti ve mimarisi olan, uygun fiyatlı ve erişilebilir emlak - Yatırım - Geliştirme -Konut projeleridir. Bu kapsamda olmak üzere; a) Her türlü ticari ve sınaî faaliyette bulunabilir; b) Üçüncü kisilerle her türlü sözlesme imzalayabilir; c) Her türlü menkul ve gayrimenkulü edinebilir, finansal kira yöntemiyle tutabilir, kiraya verebilir; d) Gerekli her türlü ruhsat ve izni alabilir; istigal konusu ile ilgili her türlü ihaleye istirak edebilir; e) Sınırlı ayni haklar da dahil olmak üzere edindigi tüm haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu kapsamda alacaklarının teminatı olarak üçüncü kisilere ait menkuller üzerinde rehin, ticari isletmeler üzerinde ticari isletme rehni alabilecegi gibi üçüncü kisilere ait gayrimenkuller üzerinde kendi lehine ipotek tesis edebilir ve bunları kaldırabilir; f) Yurt içi ve dısından teminatlı ve teminatsız her türlü kısa, orta ve uzun vadeli krediler alabilir; g) Lisans, know-how, teknik yardım, franchise, marka ve sair fikrî haklara iliskin sözlesmeler imzalayabilir, bu tür gayri maddi hakları devralabilir, devredebilir, kiraya verebilir, tutabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir; h) Acentelik, tellallık, distribütörlük ve/veya temsilcilik faaliyetlerinde bulunabilir; i) Gerçek ve tüzel kisilerle her türlü ortaklık kurabilir, ortak girisimlerde bulunabilir veya kurulmus ortaklıklara katılabilir, menkul kıymetler aracılıgı yapmamak kaydıyla ortaklıklara ait pay ve pay senetlerini alabilir veya satabili 
Adres: ÜNALAN MAH.LİBADİYE CAD.EMAAR SQUARE SİTESİ F BLOK NO:82F/1 ÜSKÜDAR