Çukurova Balkon

Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Cimcik tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 17 Mart'ta Bahçelievler, Yenibosna Zafer Mahallesi Akyol Pasajı'nda kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mustafa Cimcik tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 17 Mart'ta kuruldu. 


Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; a.  Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili olarak gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak ve faydaların değerlemesini yapmak, hazırlamak bu projeleri yönetmek, yapılmasını sağlamak ve bu konularda danışmanlık hizmeti vermek. İNŞAAT  a.      Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.      Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.       Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.      Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e.      Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. f.        Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g.      Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.      Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.        Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.        Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. k.      Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.        Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.    İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.      Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a.  Her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. b. Şirket gayrimenkulleri üzerinde gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. c. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi,ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. d. Teminatlı veya teminatsız her türlü para istikraz edebilir alacaklılar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve menkul rehni verebilir kefil olabilir şirket menkul ve gayrimenkulleri üzerine intifa, irtifak ve sükna hakları ile medeni kanun hükümleri çerçevesinde ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapılabilir, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her çeşit teminat alabilir veya verebilir. e - Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine teçhizat teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir. f - Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı haklar edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir. g - Şirket iştigal konusu ile ilgili olmak üzere irtibat ve satış büroları ile şubeler açabilir, acentelikler, bayilikler, distribütörlükler verebilir. h - Amacına en uygun olarak yeri ve yabancı kuruluşlardan kredi alabilir.


Güven Kentsel Dönüşüm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Bahçelievler, Yenibosna Zafer Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Akyol Pasajı, No:44 Kat:2