Hadımköy Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği askıda!

Hadımköy Mahallesi Rezerv Yapı Alanı 1/5000 ve 1/1000 imar planı değişikliği askıda!İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporları Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 10 Haziran 2021 tarihli ve 1074979 sayılı yazısı ile; 25.02.2021 tarihinde onaylanan İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde; plan açıklama raporlarında yer alan maddi hataların düzeltilmesi suretiyle İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Hadımköy Mahallesi, Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Açıklama Raporları Değişikliğinin 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca re'sen 10 Haziran 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu Plan Açıklama Raporları, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04 Ağustos 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 

İmar planı için tıklayın