Hadımköy'de 28.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Hadımköy'de 28.4 milyon TL'ye icradan satılık tarla!

Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Müdürlüğü, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Hadımköy Mahallesi, 4864 parselde yer alan tarlayı 28 milyon 428 bin 950 TL'ye icradan satıyor...


Gaziosmanpaşa 6. İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Hadımköy Mahallesi, 4864 parselde yer alan tarla 28 milyon 428 bin 950 TL'ye icradan satışa çıkarıldı. İcra ihalesi 16 Nisan 2020 tarihinde saat 11:45'te gerçekleştirilecek.

İlan metni:
T.C.GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ
2019/7886 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Arnavutköy İlçe, 4864 Parsel, HADIMKÖY Mahalle/Köy, Sıvat Mevkii. Satışa konu taşınmaz, İstanbul İli, Anavutköy İlçesi, Hadımköy Mah. 4864 Parselde kayıtlı 15.367,00 m² miktarlı tarla vasıflı taşınmazdır. Hadımköy-İstanbul Caddesinden ayrılan Gülfer Sokak devamında yer alan Org. Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki Ortadirek Çiçek İşletmesine ait tesislerin arkasında bulunan taşınmazın hali hazır durumu itibari ile doğal yapısını koruyan boş tarla vasfında üzerinde enerji nakil hattı ve pilon yeri ile enerji nakil hattına ait direk mevcut olup, parselin Org. Eşref Bitlis caddesineyakın olan cephesi kısmen tel çit ile çevrili durumdadır. Taşınmazın yakın bölgesinde sanayiye yönelik yapılar ile depolama alanları ile konut alanları mevcut olup bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapı imkanlarından kısmen istifade etmektedir. Taşınmaza ait Tapu kaydında;Taşınmaz üzerinde "TEAŞ Genel Müdürlüğü lehine 6867 m²lik kısmında irtifak hakkı" mevcut oldugu ayrıca taşınmazın "Askeri güvenlik alanı" içerisinde olduğu bilgisi mevcuttur. (Askeri Güvenlik Bölgesi olması nedeniyle Mevzuat gereği Valilik veya ilgili komutanlıktan izin almayan yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilere satılamaz)
Yüzölçümü : 15.367 m2
İmar Durumu : İmar planındakısmen E.033,H2 kat ayrık nizam konut alanında, kısmen park alanında, kısmen E.0,80 Hmaks 13,50 m 3 kat depolama alanında, kısmen enerji nakil hattı altında, kısmen de yolda kalmaktadır.Ayrıntılı bilgidosyasında.
Kıymeti : 28.428.950,00 TL
KDV Oranı : %18 (KDV oranında yasal değişiklik olması halinde teslim tarihinde geçerli olan KDV oranı uygulanacaktır.)
Satışa konu hisse :Tam
Kaydındaki Şerhler : Bakırköy 5,7,9,14.İş Mahkemelerinin ihtiyati tedbiri, "ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ İÇİNDE" ŞERHİ VARDIR İrtifak Hakkı : TEAŞ genel müd. lehine, 6867 m2 lik kısımda irtifak hakkı var.Ayrıntılı Bilgi dosyasında.
1. Satış Günü : 16/04/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 14/05/2020 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Küçükköy,Yeni Mah.542 Sk.No:1 Adliye Ek Hizmet Binası Mezat Salonu, Gaziosmanpaşa/İstanbul -

Satış Şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/7886 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.