06 / 07 / 2022

Halk GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 ile 30 Haziran 2018 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO'nun sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ : 09/08/2018
KARAR SAYISI : 321  
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuzun 09/08/2018 tarih ve 321 sayılı kararı ile onaylanan ve 01.01.2018 – 30.06.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal raporlarımız ekte sunulmuştur.
 
Şirketimizce hazırlanan dipnotları ile birlikte Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Öz Sermaye Değişim Tabloları ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu SPK düzenlemeleri doğrultusunda; 
 
a)  Tarafımızca incelendiğini,
  
b)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c)  Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın