27 / 06 / 2022

Halk GYO sorumluluk beyanı

Halk GYO sorumluluk beyanı

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO 2020 faaliyet raporu!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO faaliyet raporu ve finansal tablo!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...

Halk GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 Ocak 2019 – 30 Eylül 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal tablosunu yayınladı...

Halk GYO 2018'in ilk 6 ayına ait faaliyet raporunu yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 6 aylık faaliyet raporu, finansal tablo ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO, KAP'ta 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 2017'nin ilk yarısına ait sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı2017 yılının ilk yarısına hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 2016 yılsonu sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO 2016 yılsonu sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada 9 aylık sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 6 aylık sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO sorumluluk beyanını yayınlandı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada sorumluluk beyanını yayınlandı.

Halk GYO 2021'de ne kadar hasılat elde etti?

Halk GYO tarafından 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemine ilişkin sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporunu yayınlandı. Peki 2021'de Halk GYO ne kadar hasılat ve kira geliri elde etti? İşte ayrıntılar...

Halk GYO 2021'in ilk yarısında 26.6 milyon TL'lik kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporu, sorumluluk beyanı ve finansal raporu yayınlandı. 

Halk GYO 2021'in ilk çeyreğinde 12.7 milyon TL kira geliri elde etti!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2021 ile 31 Mart 2021 dönemine ait sorumluluk beyanı, faaliyet raporu ve finansal raporu yayınlandı. 

Halk GYO 2020 yılı faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı!

Halk GYO'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı. 

Halk GYO 2020 yılı finansal raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO 2018 faaliyet raporu!

Halk GYO 2018 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. 

Halk GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO, KAP'ta 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO 2017 sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO 2016 kar dağıtım tablosunu yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO 2016 kar dağıtım tablosunu yayınladı.

Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO genel kurul toplantı bildirisini yayınladı.

Halk GYO bağımsız denetim şirketini seçti!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO bağımsız denetim şirketini seçti.

Osman Bektaş, Halk GYO'dan ayrıldı!

Halk GYO Yönetim Kurulu Üyesi Osman Bektaş görevinden istifa etti. Boşalan göreve geçici olarak Öznur Ozar atandı.

Halk GYO sorumluluk beyanı Haberi

Halk GYO sorumluluk beyanı

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınlandı. 

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların kabülüne ilişkin yönetim kurulunun finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 15.02.2021

KARAR SAYISI : 498
   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızca incelenmiştir.
   
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi...