05 / 07 / 2022

Halk GYO 2020 yılı finansal raporu!

Halk GYO 2020 yılı finansal raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınlandı. 

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların kabülüne ilişkin yönetim kurulunun finansal raporunu ve sorumluluk beyanını yayınladı. 

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
KARAR TARİHİ : 15.02.2021

KARAR SAYISI : 498
   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 31.12.2020 ara hesap dönemine ait finansal tabloları tarafımızca incelenmiştir.
   
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Dosya için Halk GYO