Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.  

Halk GYO tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) 
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN 
SORUMLULUK BEYANI

01.01.2020 – 30.09.2020 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
 KARAR TARİHİ : 09/11/2020

KARAR SAYISI : 462
   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.
   
Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, finansal tabloların ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar-zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ortaklığın finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
    
bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,

Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal rapor için Halk GYO