Halk GYO finansal rapor

Halk GYO finansal rapor

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO 2020 faaliyet raporu!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 1 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO finansal raporlarını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO finansal raporlarını yayınladı.

Halk GYO finansal raporlarını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda finansal bilgilere ilişkin sonuçlarını yayınladı.

Halk GYO'nun 9 aylık net karı 35,2 milyon TL!

Halk GYO, finansal raporunu açıkladı. Buna göre, 2014 yılını 61,3 milyon TL net kar ile kapatan şirket, 2015 ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artışla 35,2 milyon TL net kar sağladı.

Halk GYO 2020 yılı faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı!

Halk GYO'nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin ikinci bölümünün 9. maddesi gereğince hazırlanan 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 dönemine ait faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı. 

Halk GYO 2020 yılı finansal raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal raporu ve sorumluluk beyanı yayınlandı. 

Halk GYO'nun 2020 yılı 3. çeyrek faaliyet raporu!

Halk GYO'nun 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Halk GYO'nun ilk çeyrek kârı 18,5 milyon TL!

Halk GYO, yılın ilk çeyreğinde öz kaynaklarını 2,6 milyar TL’ye, toplam aktiflerini ise 3,1 milyar TL’ye yükseltti. Şirketin gayrimenkul satış, kira ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 50,1 milyon TL’ye ulaştı...

Halk GYO 2020, 2021 ve 2022 yılları için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO'nun 2020, 2021 ve 2022 yılları için hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş, Genel Kurul'un onayına sunulacak...

Halk GYO aktif büyüklüğünü 2,7 milyar liraya taşıdı!

Halk GYO tarafından yılın üçüncü çeyreğine ait finansal veriler açıklandı. Halk GYO'nun, 2019'un ilk 9 ayı sonunda konut satış gelirleri, düzenli kira gelirleri ve finansal gelirden oluşan toplam hasılatı 96 milyon TL’ye ulaştı...

Halk GYO 2018 faaliyet raporu!

Halk GYO 2018 yılının ilk 3 ayına ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı. 

Halk GYO'dan 2018'in ilk çeyreğinde 9.7 milyon TL net kar!

2018 yılı ilk çeyrek finansal verilerini açıklayan Halk GYO, aktif büyüklüğünü 2,4 milyar liraya, özkaynaklarını 1,9 milyar liraya yükseltti. Şirketin net dönem karı ise 9,7 milyon lira olarak açıklandı.

Halk GYO 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Halk GYO, KAP'ta 9 aylık finansal tablolar, faaliyet raporu ve konsolide olmayan sorumluluk beyanını yayınladı.

Halk GYO’dan ilk yarıda 24,7 milyon TL net kar!

2017 yılının ilk yarısını başarılı bir tablo ile geride bırakan Halk GYO’nun, kira, konut ve finansal gelirlerinden oluşan toplam hasılatı 43,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, Şirketin 6 aylık net karı 24,7 milyon TL oldu.

Halk GYO, Halk Yatırım Menkul Değerler ile aracılık sözleşmesi imzaladı!

Halk GYO, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sermaye piyasası araçları ihracı ile ilgili olarak finansal danışmanlık ve aracılık sözleşmeleri imzalandı.

Yapı Kredi Koray GYO finansal raporunu yayınladı!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Yapı Kredi Koray GYO finansal raporunu yayınladı.

Halk GYO finansal raporlarını yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO finansal raporlarını yayınladı.

Halk GYO finansal rapor Haberi

Halk GYO finansal rapor

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınladı.  

Halk GYO tarafından 1 Ocak 2020 - 30 Eylül 2020 ara dönemine ilişkin finansal tablo, faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını yayınlandı.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN

FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNİN (II-14.1) 
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN 
SORUMLULUK BEYANI

01.01.2020 – 30.09.2020 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 
 KARAR TARİHİ : 09/11/2020

KARAR SAYISI : 462
   
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporu...