Halk GYO 3. Tertip İhraç Belgesi!

Halk GYO 3. Tertip İhraç Belgesi!

Halk Varlık Kiralama tarafından ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin 3.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 


Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Halk GYO 3.Tertip İhraç Belgesi hakkında açıklama yaptı. 

Halk Varlık Kiralama tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 3.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

3.Tertip İhraç Belgesi için tıklayın