Emlak Konut GYO 10. Tertip İhraç Belgesi!

Emlak Konut GYO 10. Tertip İhraç Belgesi!

Halk Varlık Kiralama tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, Emlak Konut GYO 10. Tertip İhraç Belgesi'ni yayınlandı.


Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO 10.Tertip İhraç Belgesi'ni yayınladı.

Halk Varlık Kiralama tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 10.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 10.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın