Emlak Konut GYO 8. tertip ihraç belgesi!

Emlak Konut GYO 8. tertip ihraç belgesi!

Halk Varlık Kiralama'nın Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı.


Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO 8.Tertip İhraç Belgesi hakkında açıklama yaptı.

Halk Varlık Kiralama tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı.

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 8.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın