Emlak Konut GYO 13.Tertip İhraç Belgesi!

Emlak Konut GYO 13.Tertip İhraç Belgesi!Halk Varlık Kiralama tarafından 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracı onaylanmış 13. Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 


Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO 13.Tertip İhraç Belgesi hakkında açıklama yaptı. 

Halk Varlık Kiralama tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 13. Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1 3 .   Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın