Halk GYO, değerleme şirketini seçti!

Halk GYO, değerleme şirketini seçti!Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2015 yılı için gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerlemesini yapmak üzere Adım Gayrimenkul Değerleme ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme şirketleriyle anlaştı.


Halk GYO'dan KAP 'a yapılan açıklama şöyle:


"Yönetim Kurulumuzun 29.01.2015 tarih ve 119 sayılı kararı ile, Seri III No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35. maddesi 2. fıkrası gereğince;


- 2015 yılı için gayrimenkul portföyümüzde bulunan varlıkların, ekli listede belirtilen dağılımla, değerlemesini yapacak firmaların, Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. olarak belirlenmesine, 


- 2015 yılı içerisinde portföye alınabilinecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için de Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş veya Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den değerleme hizmeti alınmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir. "