Halk GYO'dan kira sertifikası açıklaması!

Halk GYO'dan kira sertifikası açıklaması! Halk GYO'dan kira sertifikası açıklaması!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kira sertifikası ihracı ve yetkilendirmeler hakkında yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı...Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kira sertifikası ihracı ve yetkilendirmeler hakkında yönetim kurulu kararı hakkında açıklama yaptı.

Halk GYO Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği 15 Ekim 2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk VKŞ'nin "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2 milyar TL kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması, konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verildi. 

Halk GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği 15.10.2019 tarihli toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu Madde 31 tahtında, Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Borçlanma Sınırı ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden; Şirketimizin "Fon Kullanıcısı" olacağı yapıda planlanan kira sertifikası ihraç programı kapsamında Halk VKŞ'nin "İhraçcı Varlık Kiralama Şirketi" olarak yetkilendirilmesine, Halk VKŞ'nin ihraççı olarak yer alacağı ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ'de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak; halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara, 2.000.000.000.-TL(ikimilyarTürkLirası)'na kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilmesi planlanan kira sertifikaları ihraç işlemlerinde finansal danışman ve lider aracı kurum olarak Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, imzalanacak sözleşmeler ve gerçekleştirilecek ihraç kapsamında gerekli tüm işlemlerin tesis edilmesi ve sözleşmelerin imzalanması, konularında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.