Halk Varlık Kiralama 2 milyar TL kira sertifikası tertip ihraç belgesi!

Halk Varlık Kiralama 2 milyar TL kira sertifikası tertip ihraç belgesi!

Halk Varlık Kiralama tarafından 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 11'nci tertip ihraç belgesi yayınlandı...Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tertip ihraç belgesi hakkında açıklama yaptı.

Halk Varlık Kiralama tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 11'nci tertip ihraç belgesi yayınlandı.

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimiz tarafından yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle  ihraç edilecek, 2.000.000.000-TL(İkiMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Emlak Konut GYO'nun fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu  kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 11.Tertip İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.

Dosya için tıklayın