Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıda!

Halkalı 1/5000 ve 1/1000 imar planı askıda!

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Halkalı Nakkaş Deresi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 31.12.2020 tarihli ve 281770 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı İstasyon Mahallesi, 13.08.2012  tarihli  ve 2012/3573 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bakanlığımızın yetkilendirildiği sınır içerisinde kalan 11 ha.lık alanda Nakkaş Deresi’ne ait dere işletme bandının revize edilmesi nedeniyle Küçükçekmece Belediye Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Halkalı Nakkaş Deresi ve Çevresi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planının 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97. maddesi uyarınca NİP-34750640 ve UİP-34409751 plan işlem numaraları ile 31.12.2020 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 14.01.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın