Hangi durumlarda bağımsız bölüm maliklerinin izni gerekir?

Hangi durumlarda bağımsız bölüm maliklerinin izni gerekir?


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Sitemiz 12 blok, acil çıkış kapısı yapılmasını istiyoruz. Bir kısım kat maliki bunun için yüzde 80’in oyu gerekir derken bir kısım tüm bağımsız bölüm maliklerinin iznini aramaktadır diyor. Bizim durumumuz ne olur?' sorusunu yanıtladı.


Posta köşe yazarı Tamer Heper, bugünkü yazısında bir okuyucusunun 'Sitemiz 12 blok, acil çıkış kapısı yapılmasını istiyoruz. Bir kısım kat maliki bunun için yüzde 80’in oyu gerekir derken bir kısım tüm bağımsız bölüm maliklerinin iznini aramaktadır diyor. Bizim durumumuz ne olur?' sorusuna cevap verdi. İşte Tamer Heper'in yazısı...

Hangi durumlarda bağımsız bölüm maliklerinin izni gerekir?

Sitemiz 12 blok. Tümü oldukça eğimli bir arazide ve alt seviyede bulunan çıkış kapısına ulaşmak için iki kapalı otoparkın içinden geçilmesi gerekiyor. Biz üst seviyedeki bir noktada acil çıkış kapısı yapılması taraftarıyız.

Bir kısım kat maliki bunun için yüzde 80’in oyu gerekir derken bir kısım tüm bağımsız bölüm maliklerinin iznini aramaktadır. Böyle bir durumda yüzde 100 oyun sağlanması mümkün değil. Bizim durumumuz ne olur? ● H.O.


Okuyucumun problemi normal bir gün için problem değilmiş gibi geliyorsa da acil hallerde, örneğin bir depremde önem arzetmektedir. Zira bahsettiği gibi çıkış kapısına varmak için iki yapının içinden iki adet kapalı otoparktan geçmek gerekiyor.

Bir deprem durumunda doğru olan açık alanlarda bulunmak iken burada insanların zorla iki binaya sokulması mantık dışı. Tabii bu olayı sadece depreme değil muhtelif ihtimallere göre örneğin yangın gibi durumlara göre de değerlendirmek lazım.

★ ★ ★ ★ ★

Ancak okuyucumun derdine çözüm bulmak için de ilk olarak siteye ait tasdikli projelerin incelenmesi gerekir. Şayet bir proje tadilatı gerekiyorsa evet tüm bağımsız bölüm maliklerinin imzası aranacaktır. Fakat tasdikli projeye göre proje tadilatı gerekmiyorsa tüm bağımsız bölüm maliklerinin iznine gerek kalmayacaktır.

Bir de ikinci husus var. 12 bloktan söz edildiğine göre acaba sitede toplu yapıya geçildi mi? Şayet toplu yapıya geçilmedi ise bu sitede kat mülkiyeti mevzuatı da uygulanamayacak, elde mevcut yönetim planı da geçersiz kalacaktır.

Bu halde bloklar veya parseller bir bütün olmaktan çıkacak bu halde de bir kat malikleri kurulu site bazında oluşmayacağı için bir nevi ortak mülk varmış gibi sayı çoğunluğuna bakılacaktır. Yani okuyucumun meselesi halledilmesi gereken bir iştir ve önemlidir.