15 / 08 / 2022

Hasköy’deki yün iplik fabrikasında okul krizi!

Hasköy’deki yün iplik fabrikasında okul krizi!

İstanbul Hasköy’deki yarım asırlık yün iplik fabrikasının yerine inşa edilecek olan AVM ve konut projesinde “okul” krizi çıktı. Beyoğlu Pirimehmetpaşa Mahallesi’nde 1952 yılında Eluaşvili ailesi tarafından kurulan Hasköy Yün İplik Fabrikası’nın kaderi geçtiğimiz sene Şubat ayında yapılan yeni imar planı ile tamamen değişti. Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, yarım asırdan fazladır iplik imalatı yapılan ve son zamanlarda sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmaya başlayan fabrika için konut, AVM ve ofis projesi geliştirildi. Bu proje için gereken imar planı değişikliği de 16 Şubat 2018 tarihli İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Ticaret ve konut alanlarında yapılaşma koşulları da en çok 5 kat ve emsal 1.50 olarak belirlendi. Plana, “İstanbul Valiliği ve yüklenici arasındaki 2017 tarihli protokol şartları doğrultusunda belirtilen ortaokul inşaatının tamamlanıp geçici kabulleri yapılmadan söz konusu parselde yapılacak inşaata yapı kullanma belgesi verilemez” notu da eklendi. Plan değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi. Tartışmalı plan, 13 Temmuz-13 Ağustos 2018 tarihleri arasında da askıya çıkarıldı. Bu süre için parselin sahibi tarafından plana “yapılaşma hakkımız kısıtlandı ve mağduriyet oluştu” denilerek itiraz edildi. İtiraz başvurusu 14 Şubat 2019'daki meclis oturumunda gündeme geldi.

Hasköy’deki yün iplik fabrikasında okul krizi!


“İNŞAAT ALANI AZALDI”

Oya sunulan itiraz dilekçesinde parsellerdeki inşaat hakkının 17 bin 875 metrekare iken yapılan plan değişikliği ile 11 bin 373 metrekareye düştüğü bildirildi. Çevredeki konutlara yenilenebilmesi için emsal ve kat artışı verilirken, ilköğretim, sosyal tesis, park ve yola terk edilecek donatı alanların hepsinin kendi parsellerinin üzerine bırakıldığı belirtildi.

“OKUL PROTOLOLÜ FESH OLUR”


Mevcut yapının korunması ve teklif edilen planın hayata geçirilmemesi halinde yakın çevrenin ihtiyacı olan eğitim alanının yapılmasının da imkansız hale geleceği belirtilerek “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi ile yapılan protokol gereği 4 bin 50 metrekarelik eğitim alanının terk edileceği ve üzerine 24 derslikli ortaokul yapısının da tamamlanarak teslim edileceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu protokol imzalanırken okul taahhüdü karşılığında plan değişikliğinin talebimize uygun olarak sonuçlanması tarafımızca şart olarak konulmuştur” denildi. Buna göre; 9 bin 377 metrekarelik imar parselinde bürüt alandan hesaplanarak emsalin arttırılması ve iki bodrum katın iskan edilmesi halinde protokolün geçerli olacağı aksi durumda protokolün kendiliğinden fesh olacağı belirtildi.

EMSAL ARTTIRILDI

Okul alanının kamulaştırılmasının 101 milyon TL üzerinde maliyet oluşturduğu 24 derslikli okulun yapım maliyeti de eklendiğinde kamuya kazandırılacak olan toplam değerin 110 milyon liranın üzerinde olacağı belirtilerek “Ancak bu koşullarda protokol gerekleri yerine getirilmediği için planın uygulanmasında menfaat ve rızamız bulunmamaktadır. Plan bölgesinde çevre parsellerde emsaller arttırılırken parselimizin yapılaşma hakkı her plan aşamasıyla kısıtlanmakta ve mülkiyet hakkımızı kullanmamız engellenmektedir” denildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, itiraza konu olan inşaat hakkının düzenlendiği plan notundaki tüm hükümleri iptal etti ve 1.5 olan emsali 1.65'e çıkardı. Ticaret alanına ise 8 bin 750 metrekare net kalacak şekilde “emsal 1.65 ve yükseklik 5 kat” yapılaşma şartları getirilmiş oldu. Okul inşa edilmeden ticaret alanına yapılacak olan yapıya iskan düzenlenemez hükmü de tapuya işlendi.