Çukurova Balkon

Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi, Fatih Polat, Ramazan Erol, Recep Polat ortaklığıyla 400 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Eski Belediye Caddesi'nde kuruldu.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi, Fatih Polat, Ramazan Erol, Recep Polat ortaklığıyla 400 bin TL sermaye ile 9 Mart'ta Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Eski Belediye Caddesi'nde kuruldu. 


Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi iş konusu;MADDE: 3 -Şirketin amaç ve konusu şunlardır : 1- İnşaat Grubu: a.Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. b.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve  turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. c.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,  resmi  ve  özel  kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların  her  türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. d.Türkiye  Cumhuriyeti  devleti  bakanlıklarının  ve  bakanlığa  bağlı  resmi kuruluşların,  kamu  iktisadi teşebbüsleri,  iktisadi  devlet  teşekkülleri,  kamu iktisadi  kuruluşları, kamu  bütçeli  daireler, mahalli idareler,  belediyeler, yapı kooperatifleri, özel  sektör  kuruluşları  tarafından yurt  içinde  ve  yurt  dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı,  dekorasyon,restorasyon işlerinin  yeniden  veya  onarımı  ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. e. Prefabrike  inşaat  ve  meskenler  yapmak, yaptırmak  ve  bunları  satmak, kiraya vermek. f.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. h.Her türlü  mimarlık  hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. i.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kale bodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. k.Her türlü bina, büro, tesis ve  yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında  mimarlık,  mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüt, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. l.Durum (halihazır), kadastro,  yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon,  boru  hattı gibi  şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. m.Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. n.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı.  o. Her  türlü  konut, fabrika, atölye ve  benzeri  binalara  çatı  izolasyonu,  dış cephe  izolasyonu  yapmak. Isı  yalıtımlı,  giydirmeli  dış  cephe  kaplama  işleri yapmak. p.Her  türlü  binaların  ısı  ve  su  yalıtım  malzemelerinin  üretimi, toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. r.Her türlü inşaat malzemeleri, yapı malzemeleri, nalbur malzemeleri, toptan ve perakende alımı satımını yapmak.2- Gıda Grubu : a.Her türlü gıda maddelerini üretmek, almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. b. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. c.Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. d.   Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 3- Turizm Grubu : a. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. b. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. c.Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. d. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. e.Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. f.Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. g. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. h.Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 4- Tekstil Grubu : a.   Yün, pamuk, ipek, suni ve sentetik elyaf ve benzeri maddelerden mamul tekstil ürünlerinin alımı, satımı, imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. b.   Her türlü ipek, pamuk, yün, sentetik  tabi elyaflardan ve diğer ipliklerden mamul örme ve dokuma kumaşların imalini, ithalatını, ihracatını, toptan ve perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak.


Haspolat Yapı İnşaat Mimarlık Ticaret Limited Şirketi adres: Kağıthane, Telsizler Mahallesi, Eski Belediye Caddesi 28 / 3