14 / 08 / 2022

Hatay Antakya'da 58.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Hatay Antakya'da 58.2 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Hatay ili, Antakya ilçesi, Saraycık Mahallesi, 447 parsel nolu 23 bin metrekare yüzölçüme sahip gayrimenkulü toplam  58 milyon 250 bin TL muhammen bedelle satıyor...Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından, Hatay ili, Antakya ilçesi, Saraycık Mahallesi, 447 parsel nolu 23 bin metrekare yüzölçüme sahip gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün toplam muhammen bedeli 58 milyon 250 bin TL olarak belirlendi.  

Hatay Antakya da 58.2 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Antakya İlçesi, Saraycık Mahallesi 3447 parsel nolu 23.300,00 m2 yüzölçüme sahip taşınmaz Belediyemiz tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi hükmünce satış ihalesine çıkarılacaktır.

2- İhale aşağıda belirtilen tarihte Encümen toplantı odasında yapılacaktır.

Hatay Antakya da 58.2 milyon TL ye satılık gayrimenkul!

3- Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; şartnamede belirtilen belgeler ile satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayacakları dosyayı 24/08/2021 tarih ve 11:30 saatine kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı' na teslim edeceklerdir."

4- Geçici teminat muhammen bedel üzerinden % 3 oranında alınacaktır.

5- İhale dokümanı Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'ndan 100,00 TL bedel ile temin edilmesi gerekmektedir. (ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.)"

6- İhale Komisyonu (Hatay Büyükşehir Belediyesi Encümeni) teklif edilen bedeli uygun bulup bulmamada tam yetkili olup, söz konusu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. maddesi gereği ilan olunur.